Gå til indhold

Pjece giver overblikket om videndeling i sygehusbyggeri

Danske Regioner har udgivet en pjece, der indeholder en kort beskrivelse af de pejlemærker, fokusområder og fælles konkrete projekter, som er sat i søen i regi af videndelingsprojektet om sygehusbyggeri

Danske Regioner har siden 2010 været tovholder for et ambitiøst videndelingsprojekt om fælles regional opsamling af viden, udveksling af erfaringer og udvikling af idéer om sygehusbyggeri.  Projektet skal være med til at sikre, at regionerne i højere grad og mere systematisk deler og udvikler viden om centrale elementer i sygehusbyggeri.

Systematisk videndeling har skabt resultater

Pjecen viser den udvikling videndelingsprojektet har gennemgået. De 10 pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri er præsenteret sammen med de 6 fokusområder for udvikling af indholdet i de nye sygehuse. Regionernes arbejde med pejlemærkerne og fokusområderne har udmundet i en række anbefalinger, som har skabt grobund for de fællesregionale projekter. Derudover giver pjecen et overblik over projekter støttet af Markedsmodningsfonden, som er igangsat i forbindelse med Sygehuspartnerskabet til gavn for Sundheds- og Sygehusinnovation.

Se hele pjecen og læs om videndelingsprojektet her.