Gå til indhold

Elektroniske patientarmbånd skal øge patientsikkerheden

Lanceringen af det elektroniske patientarmbånd vil afhjælpe de logistiske problemer, der vil opstå i et større og mere komplekst sygehusbyggeri. Det skal øge patientsikkerheden og føre til økonomiske besparelser

Virksomheden Carecord er med økonomisk støtte fra Markedsmodningsfonden påbegyndt et udviklingsprojekt af elektroniske patientarmbånd til hospitalsindlagte patienter. Armbåndet indeholder patientlokalisation og –identifikation, mulighed for personale-til-patient kommunikation samt mulighed for trådløs måling af vitaltegn.

Samarbejde med erhvervslivet

Udviklingen af elektroniske patientarmbånd er ét af i alt 14 udviklingsprojekter, der indgår i Sygehuspartnerskabet, som regionerne og Markedsmodningsfonden etablerede i 2011 med fokus på sundheds- og sygehusinnovation. Partnerskabet er en økonomisk hjælp til virksomheder og skal fremme udvikling og markedsmodning af nye danske sygehusløsninger og være innovative, sundheds- og/eller effektiviseringsfremmende. Samtidig skal projektet være efterspurgt i alle fem regioner og rumme et globalt markedspotentiale.

Større hospitaler – skærpede krav til logistik

Behovet for elektroniske patientarmbånd er ifølge producenten, Carecord, stigende. Udviklingen mod nye, større og specialiserede hospitalsbygninger betyder nemlig, at der samtidig er et større antal patienter at behandle. Den administrerende direktør for Carecord, Uno Weber, fortæller at man allerede i dag bruger meget tid på at lokalisere patienter. I praksis fører dette til betydelig ventetid for bl.a. laboranter, fysioterapeuter og læger. Elektroniske patientarmbånd skulle ifølge Uno Weber være en stor del af løsningen. ”Carecord udvikler et produkt, som, for alle hospitalspatienter og under hele indlæggelsen, kan lokalisere, identificere og kommunikere med patienter samt monitorere deres helbredtilstand,” forklarer Weber.

Stort potentiale

Uno Weber har stor tiltro til produktet, som han mener, vil føre til synlige forbedringer på hospitalerne. ”Vi forventer, at produktet nedsætter både dødelighed og sygelighed hos patienter markant samtidig med, at det bidrager til effektivitetsforbedringer ved at frigøre personale-mæssige ressourcer, fortæller Weber.” Det er planen, at det elektroniske patientarmbånd skal lanceres i løbet af 2014, hvor produktet introduceres til det skandinaviske marked samt i Storbritannien og USA.