Gå til indhold

Regionerne sikrer ensartet og kontinuerlig opfølgning på effektiviseringsgevinster

Med henblik på at sikre en ensartet og kontinuerlig opfølgning på realiseringen af de effektiviseringskrav der følger af tilsagnsbrevene til kvalitetsfondsbyggerierne, har regionerne udarbejdet en fælles skabelon for opfølgning herpå.

Med skabelonen vil der være et ensartet fremadrettet fokus på, hvilke centrale aktiviteter der igangsættes i projekterne for at realisere effektiviseringsgevinsterne, og efterfølgende på den løbende opfølgning på om gevinsterne realiseres som forudsat. Opfølgningsskabelonen skaber således sikkerhed for, at der er et kontinuerligt fokus på opnåelse af de nominelle krav fastsat i tilsagnsbrevene.

Læs mere her.

Se eksempel på opfølgningsskabelon her.