Gå til indhold

Nyt koncept skal gøre hospitalssenge rengøringsvenlige

Fremover bliver hospitalssenge underlagt strengere hygiejnekrav. Et nyt projekt arbejder derfor på at indføre nye rengøringsstandarder for hospitalssenge

Et nyt projekt i regi af Sygehuspartnerskabet ved Markedsmodningsfonden har til formål at udvikle et samlet produktkoncept for rengøringsvenlige hospitalssenge. Firmaet KR Hospitalsudstyr er med økonomisk støtte fra Markedsmodningsfonden i færd med at udvikle ’Clean Bed’ i tæt samarbejde med Regionshospitalet Randers og Hvidovre Hospital.

Øget hygiejnekrav skaber udfordringer

Målet med Clean Bed er, at de skal leve op til fremtidens behov for bedre hygiejne og effektiv rengøring på hospitalerne. Udfordringen er dog, at de nye og smarte hospitalssenge i dag er fulde af elektroniske genstande, der gør den ekstra sårbar over for øget hygiejnekrav.

Clean Bed arbejder derfor på en løsning, hvor fremtidens intelligente seng kan rengøres, uden at funktionerne og finmotorikken i sengen nødvendigvis bliver ødelagt.

Fra forskelligartet til ensartet løsning

Direktør for KR Hospitalsudstyr, Jens Bay, konstaterer, at man på hospitalerne i dag anvender vidt forskellige metoder for at rengøre hospitalssenge og opretholde en god hygiejne. Han mener derfor, at KR Hospitalsudstyr og en række private firmaer, sammen med hospitalerne i Danmark, med fordel kan samarbejde om at skabe en fælles standard for rengøring og hygiejneforhold af senge.

Projektet er stadig i sin spæde start, og man er på nuværende tidspunkt stadig i gang med udviklingsarbejdet. Der arbejdes med tidssvarende løsninger, hvor bl.a. fødevareindustrien har kunnet bidrage med inspiration. I 2014 forventer man at have færdigudviklet fremtidens intelligente seng.

Læs mere om intelligente hospitalssenge her.