Gå til indhold

Blodprøver skal fremover robotsorteres

En robot skal overtage sorteringen af blodprøver i den nærmeste fremtid. En øget automatisering af håndteringen af blodprøver vil nemlig forbedre sikkerheden omkring blodprøvetagninger og generelt bidrage til et samlet kvalitetsløft

Et nyt projekt i regi af Sygehuspartnerskabet har til formål at sikre en intelligent sortering af blodprøver. Firmaet Gibotech er med økonomisk støtte fra Markedsmodningsfonden i færd med at udvikle en sorteringsrobot, en såkaldt ’GiboSort’, der bygger på koncepter og produkter fra industrielle løsninger.

Flere blodprøvetagninger giver større udfordringer

Antallet af blodprøvetagninger i Danmark er steget markant gennem de seneste år, hvilket har medført voksende udgifter og øget ressourceforbrug samt stigende udfordringer til produktsikkerhed. En ny og smartere løsning skal erstatte et mere mekanisk og gammeldags system.

Administrerende direktør for Gibotech, Poul Fuglsang, anerkender udfordringerne og peger på en mere automatiseret løsningsmodel: ”De sårbare prøver behøver ensartede forhold under transport såfremt kvalitetsmål skal holdes og fejldiagnosticering undgås. Mange manuelle arbejdsgange resulterer nemlig i fejl, øget smitterisiko samt arbejdsulykker.”

Kvalitetsløft hele vejen rundt

Ifølge Fuglsang vil anvendelsen af Gibosort betyde et væsentligt løft for automatiseringen i det biokemiske laboratorium. Han udtaler således: ”GiboSort repræsenterer en væsentlig mulighed for procesoptimering og effektivisering samt øget kvalitet gennem kortere svartider og færre fejl.”

Fuglsang vurderer, at det primære marked for GiboSort bliver de somatiske sygehuse med laboratoriefunktion, hvor der på verdensplan findes ca. 5000. Det forventes, at produktet er færdigudviklet, testet og dokumenteret i slutningen af 2014.