Gå til indhold

Resultater fra pejlemærke om sterilgodsproduktion

Projektgruppen for pejlemærket om ’sterilgodsproduktion’ præsenterer i et katalog en række anbefalinger til brug i de nye sygehusbyggerier. Målet er at skabe større samarbejde på tværs af regionerne

Anbefalinger fra pejlemærket om ’sterilgodsproduktion’ er nu at finde i en afrapportering. Projektgruppen har valgt at behandle de mest centrale emner på området. Dette indbefatter blandt andet en analyse af den aktuelle situation inden for transportformer samt håndtering og genbehandling af endoskoper.

Anbefaling af case-cart vogne

Case-cart indtager en central rolle i forhold til mulige transportformer. Ideen bygger på ’just in time’ princippet og skaber en strømligning af forsyningsmateriale af sterilt kirurgisk en- og flergangsudstyr. Derfor tøver projektlederen for pejlemærket om ’sterilgodsproduktion’, projektdirektør Henrik Eriksen, heller ikke med at anbefale denne transportform:

Vi foreslår, at case-cart bliver anvendt i nye såvel som eksisterende sygehuse. Case-cart er uden sammenligning den mest effektive og pålidelige transportform i øjeblikket.”

Centralisering og genbehandling af endoskoper

Samtidig foreslår projektgruppen, at man i forbindelse med sygehusbyggerierne fremover med fordel kan etablere en central genbehandlingsenhed for endoskoper. Henrik Eriksen påpeger dog nødvendigheden af, at en sådan enhed bliver placeret strategisk:

Som det ser ud i dag, er der ingen regioner, som har en større og samlet central enhed for håndtering af endoskopisk udstyr. Dette er værd at overveje at ændre. Det kræver imidlertid, at man også bør samle de kliniske enheder, som benytter endoskoper i større mængder, og at den centrale nye enhed placeres i umiddelbar nærhed af disse kliniske enheder,” uddyber Henrik Eriksen.

Fællesprojekter for fremtiden

Udover anbefalinger inden for et bredt felt af emneområder, som er vurderet til at være særligt relevante i forhold til sygehusbyggerierne, så foreslår projektgruppen også tiltag til fællesprojekter. Forslagene indebærer eksempelvis en fortsat støtte til udvikling af robotteknologi.

Læs afrapporteringen og alle anbefalinger her.