Gå til indhold

Resultater fra pejlemærke om it-initiativer præsenteret i idekatalog

Et gennemillustreret idekatalog er fremlagt af projektgruppen for pejlemærket om ’It-understøttet interaktion mellem patienter og hospitaler’. Det skal fungere som inspiration til de kommende sygehusbyggerier

Projektgruppen for pejlemærket om ’It-understøttet interaktion mellem patienter og hospitaler’ har udarbejdet en rapport med anbefalinger til initiativer, der kan blive brugt som inspiration i de nye sygehusbyggerier. Formålet med pejlemærket har været at undersøge, hvordan man kan anvende it til at forbedre kommunikationen mellem patient og hospital.

Projektlederen for pejlemærket, hospitalsplanlægger Erik Secher fra DNU, udtaler således: ”Vi har ønsket at udarbejde et idekatalog med forslag til forbedringer af den nuværende interaktion mellem patient og hospital. Det skal bidrage til at øge den patientoplevede kvalitet og samtidig sikre en mere effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer.”

Ideer på it-løsninger

Det udarbejdede idekatalog indeholder prototyper på produkter, der via it-løsninger kan bidrage til en større interaktion mellem patient og hospital. Gennem illustrationer og tilhørende beskrivelser er disse 4 ideer blevet beskrevet i rapporten:

  • 'Min samtale’
  • 'Min digitale vandrejournal’
  • 'Mine aktive behandlingsforløb’ 
  • ’Senge-applikationen’

Fra ide til virkelighed

Det er besluttet, at man fremover vil arbejde videre med ideerne i forskellige regionale regier. Hensigten med forslagene er, at man på tværs af regionerne tager initiativ til et samarbejde med deltagelse fra byggeprojekterne, som ønsker at bidrage med økonomi og ressourcer til en videreudvikling af ideerne.

”Målsætningen for idekataloget har ikke været at kunne præsentere fuldt flyvefærdige forslag, men derimod at skabe prototyper, som med fordel kan bearbejdes, modnes, testes og forbedres i de respektive byggeprojekter,” begrunder Erik Secher.

Læs mere om rapporten og se prototyperne her.