Gå til indhold

Anbefalinger til medicinhåndtering i de nye sygehusbyggerier

Rapporten for pejlemærket om ’medicin’ indeholder både nationale og internationale erfaringer om medicinhåndtering. Hensigten er nu at øge vidensdelingen og afprøve succesfulde erfaringer regionalt

Resultater fra pejlemærket om ’medicin’ kan nu læses i en afrapportering. Projektgruppen har haft fokus på logistik samt produktion og klargøring af medicin.

Blandede logistiske erfaringer fra ind- og udland

På Aarhus Universitetshospital har man på logistik-området haft gode erfaringer med automatisk medicindosering ved hjælp af en doseringsrobot. Erfaringer viser, at systemet både bidrager til øget patientsikkerhed og driftssikkerhed ved anvendelse til fast-medicinerede patienter.

I Tyskland og Norge har man derimod oplevet vanskeligheder med implementeringen af automatiserede løsninger. Dette gælder eksempelvis i integrationen af elektroniske medicinmoduler og automatisk forsendelse af medicin. Samtidig viser erfaringer fra Storbritannien, at elektroniske medicinskabe og ’one-stop dispensering’ har været succesfulde.

Projektlederen for pejlemærket om medicin, projektdirektør Henrik Eriksen, understreger vigtigheden af en velfungerende logistik inden for medicinhåndtering: ”Logistikken er afgørende for, om patienten får den rette medicin på det rette tidspunkt.” I forlængelse heraf vurderer Henrik Eriksen, at der er et behov for øget indsigt i medicinering til patienter, der ikke er fast-medicinerede: ”Der skal indhentes yderligere erfaringer og udvikles nye løsninger, som også henvender sig til akutte og ikke stabilt medicinerede patienter.”

Nytænkning i produktion og klargøring af medicin

Projektgruppen for pejlemærket om medicin anbefaler, at regionerne i højere omfang analyserer og afprøver klar-til-brug lægemidler på sygehusafdelinger og i patienters eget hjem. Samtidig ser projektgruppen et behov for at lave en erfaringsopsamling på danske og internationale sygehuses lægemiddelsortiment.

Læs afrapporteringen her.