Gå til indhold

Resultater fra regionernes videndeling om sygehusbyggeri

Ny rapport viser status over regionernes arbejde med at dele viden om sygehusbyggeri

Danske Regioner offentliggør i ny rapport en status over afsluttede og igangværende fællesregionale projekter og initiativer om sygehusbyggeri. I rapporten gennemgås resultater fra de ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri og de otte fokusområder om udvikling af indhold i de nye sygehuse. Rapporten viser også, at regionerne har dannet en række formelle og uformelle netværk om centrale emner i sygehusbyggeri for kontinuerligt at dele viden og lære af hinanden.

Systematisk udveksling af viden

Regionernes arbejde med pejlemærkerne har været med til at sikre tværregional videndeling, læring og fælles idéudvikling om konkrete løsninger af byggeteknisk karakter. Samtidig har fokusområderne også været med til at sikre fokus på at dele viden og udveksle erfaringer om udvikling af arbejdsgange, organisation og ledelse.

Ny fase i videndelingsprojektet

Projektet om videndeling i sygehusbyggeri går nu ind i en ny fase, hvor fokus er på at identificere og igangsætte initiativer med et konkret udbytte på de områder, hvor det er hensigtsmæssigt for byggeriernes økonomi, kvalitet, fremdrift – og ikke mindst for de nye sygehuses mulighed for at effektivisere driften.

Som en start på denne nye fase har regionerne identificeret en række fælles, konkrete projekter på baggrund af den videndeling og erfaringsudveksling, der er genereret i arbejdet med pejlemærker og fokusområder. Regionerne har netop taget hul på arbejdet med en række fælles, konkrete projekter om transportteknologier, sterilgodsproduktion og medicinhåndtering.

Ét af de igangværende fælles konkrete projekter handler om afprøvning af klar-til-brug lægemidler. Her vil man først i Region Midtjylland og senere i Region Nordjylland og Region Syddanmark teste holdbarheden af konceptet, der er det første af sin art inden for fremstilling og brug af klar-til-brug lægemidler.

Læs hele rapporten her.