Gå til indhold

Regionerne vil styrke samarbejdet med erhvervslivet

Nyt politisk udspil fra regionerne skal styrke erhvervssamarbejdet. Det skal på en gang give øget effektivitet, øget kvalitet for patienterne og grobund for erhvervsudvikling og vækst

Med et nyt politisk udspil vil regionerne styrke erhvervssamarbejdet på sundhedsområdet. Oplægget "Sund vækst" sætter fokus på de områder, hvor et styrket samarbejde på én gang kan bidrage til øget effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet og til udvikling af dansk erhvervsliv, vækst og beskæftigelse.

De fem centrale temaer i regionernes samarbejde med erhvervslivet er:

Offentligt-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private partnerskaber Effektive indkøb Effektiv logistik og sporing Samarbejde om sundhedsforskning

Det er regionernes opgave at skabe mest mulig sundhed for pengene ved at øge effektiviteten og kvaliteten af det, vi gør. Fremtidens sundhedsvæsen kan derfor kun anvende nye løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet.

De løsninger, der tydeligt bidrager til dette, vil ofte have et vækstpotentiale - ikke alene i Danmark, men også på eksportmarkederne. Der er derfor en naturlig sammenhæng mellem kravene om kvalitet og effektivitet på den ene side og erhvervspotentialet på den anden side. Samarbejdet skal med andre ord skabe værdi for samfundet, borgerne og patienterne.

Næstformand i Danske Regioner, Carl Holst, siger:

- Sundhedsvæsenet og vores samfund i det hele taget er under pres de her år. Der er behov for nytænkning, hvis ikke vi skal blive rendt over ende af den demografiske udvikling. I sundhedsvæsenet har vi f.eks. behov for nye løsninger, som kan føre til bedre behandling og diagnostik, og som kan effektivisere regionernes logistik og sikre en mere effektiv og patientsikker medicinhåndtering. Det er nye løsninger, der skal skabes i samarbejde med erhvervslivet, hele tiden vurderet ud fra en tredobbelt bundlinje: Øget effektivitet, øget kvalitet for patienterne og grobund for erhvervsudvikling og vækst. Det er målet med det nye politiske udspil.

Læs mere:

Sund vækst (pdf) - regionernes udspil om erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

I forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i 2013 præsenterede regionerne sit udspil "Sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet". I denne video fortæller virksomhedsledere om deres samarbejde med regioner og sundhedsvæsen omkring sundhedsinnovation i regionerne.