Gå til indhold

Million-støtte er nu tildelt nye innovative sygehusløsninger

Markedsmodningsfonden investerer sammen med regionerne 35 millioner kroner i syv projekter for at sætte yderligere skub i udviklingen af nye sygehusløsninger. Midlerne skal være med til at realisere vækstpotentialet i de kommende års sygehusinvesteringer

Markedsmodningsfondens bestyrelse har netop besluttet at bevilge et større millionbeløb til syv udvalgte projekter. Investeringen skal bidrage til at fremme udvikling, standardisering og markedsmodning af moderne danske sygehus- og sundhedsløsninger. Samtidig lever projekterne op til regionernes mål om at styrke offentligt-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling. Projekterne bliver nemlig gennemført i et tæt samarbejde mellem et eller flere sygehuse og private virksomheder.

Fokus på hospitalsinfektioner og hygiejne

Indsatsområderne er fælles for mange af projekterne, der har fokus på løsninger inden for hospitalsinfektioner og hygiejne. Tidligere har fonden støttet fire innovationsprojekter inden for området logistik og sporbarhed. Flere af de støttede projekter har rod i regionernes arbejde med pejlemærker i projekt om videndeling i sygehusbyggeri.

Projekter støttet af Markedsmodningsfonden i 2. ansøgningsrunde:

• Modulært sengebord med aftagelige enheder til maskinvask

• Intelligent hospitalslogistik • Håndfrit bad

• TTT – Tag, Track & Trace: sikker sporing af kirurgiske instrumenter

• Markedsmodning og test af autoclaverbar sterilvogn

• Markedsmodning af sensorteknologi til optimal behandling af venøse bensår

• Sikker desinfektion af intravenøse katetre via UVC lys teknologi

Du kan læse mere om de støttede projekter her