Gå til indhold

Sygehusbyggerier skaber stort bidrag til vækst

Investeringer i sygehusbyggerier kommer ikke alene den pressede byggebranche til undsætning, men skaber også stor omsætning og beskæftigelse i en lang række tilknyttede brancher

For hver milliard kroner, regionerne investerer i nybyggeri af sygehuse, bliver der skabt arbejdspladser til 1.450 fuldtidsbeskæftigede i ét år. Det viser nye beregninger fra Dansk Byggeri. Dermed giver nybyggeri af sygehuse i år arbejde til 5.800 fuldtidsbeskæftigede her i landet. Der er tale om en væsentlig fremgang i forhold til sidste år, hvor byggerierne gav fuldtidsbeskæftigelse til 3.300 personer.

- Sygehusbyggerierne er ikke alene en gevinst for borgerne, som kan se frem til nye sygehuse, der understøtter høj kvalitet og sammenhæng i behandling, men byggerierne bidrager i høj grad også til at skabe vækst i den pressede byggebranche. De mange nye arbejdspladser er en positiv sidegevinst, siger Carl Holst, næstformand for Danske Regioner.

Regionerne investerer i en moderne psykiatri

Frem mod 2025 bygger regionerne nye sygehuse med støtte fra Kvalitetsfonden for i alt 40 milliarder kroner. Men herudover har regionerne planlagt investeringer i de øvrige sygehusbygninger, så de også kommer på tidssvarende niveau - ikke mindst i psykiatrien.  I 2014 har regionerne planlagt samlede investeringer i sygehusene i et omfang svarende til knapt 9 milliarder kroner. Heraf udgør kvalitetsfondsbyggerierne godt 5 milliarder kroner og psykiatrien godt 500 millioner kroner.

- Udbygningen af psykiatrien er en væsentlig opgave, som blev overset i uddelingen af Kvalitetsfondsmidlerne. Derfor har regionerne påtaget sig ansvaret for at også psykiatrien udbygges, så vi sikrer en moderne og tidssvarende psykiatri - en investering, der ligeledes er en forudsætning for, at der kan indføres en udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien. De samlede psykiatri-investeringer er på 4,7 milliarder kroner, og de bidrager også væsentlig til omsætning og beskæftigelse i byggebranchen i en årrække, siger Carl Holst og fortsætter:

- Men min bekymring er, at regeringen vil lægge loft på de samlede investeringer således at kvalitetsfondsbyggerierne så at sige skubber de andre nødvendige investeringer ud i kulden. Jeg mener ikke, at det er tiden at stoppe anlægsaktiviteter - dansk økonomi har i stedet brug for øget aktivitet.

Byggeaktiviteten topper i 2015, hvor det skønnes, at byggerierne giver arbejde til 8.700 fuldtidsbeskæftigede her i landet fordelt på 5.100 i byggebranchen og 3.600 i de tilhørende brancher.

Fakta

Hver milliard kroner, regionerne investerer i nybyggeri af sygehuse, giver arbejde til: 850 arbejdere, funktionærer og mestre i byggebranchens udførende virksomheder 600 fuldtidsansatte i tilknyttede brancher, heraf:

  • 130 arkitekter og rådgivende ingeniører
  • 175 arbejdere og funktionærer hos producenter af byggematerialer
  • 80 fuldtidsstillinger i hos forhandlere af byggevarer
  • 60 beskæftigede i transporterhvervene
  • 65 arbejdspladser i den finansielle sektor, it-konsulenter, revision, bogføring mv.
  • 90 jobs hos andre støttefunktioner som ejedomsservice, rengøring, anlægsgartnere, hoteller mv.

Kilde: Dansk Byggeri. 2013-priser, ekskl. moms