Gå til indhold

Region Syddanmark afholder international konference om fremtidens sundhedsløsninger

I forbindelse med opførelsen af 16 nye sygehuse i Danmark over de næste 10 år, afholder Region Syddanmark i samarbejde med de 4 resterende regioner en international konference. Her mødes parter fra det offentlige og private for at diskutere, hvordan man sikrer et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden

- Konferencen er en åben invitation til verden om at indgå i et samarbejde med os. Vi har inviteret store internationale virksomheder som bl.a. Phillips og Cisco, der arbejder med fremtidens innovative sundhedsløsninger, og offentlige aktører til at sidde med ved samme bord for i fællesskab at ændre den måde, patienter, læger, sygeplejersker, det offentlige og industrien innoverer og implementerer tjenester og løsninger på, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark.

Sundhedsminister Astrid Krag og Philips CEO, Frans Van Houten, samt innovationsansvarlige fra USA og europæiske hospitaler, er også blandt talerne på konferencen ”Hospital+Innovation Congress - partnering for sustainable health care design”, som skal udbrede innovative danske løsninger inden for sygehusbyggeri og telemedicin og etablere partnerskaber mellem offentlige og private danske og udenlandske aktører.

Nye øjne på drift

Konferencens program vil være opbygget som en kombination af indslag fra danske og internationale keynote speakere og  open innovation workshops. De skal bidrage til forståelsen af, hvordan man skaber et sundhedsvæsen, som tager optimalt hensyn til den enkelte patients behov, fx via fleksible hospitaler, effektiv drift og telemedicin.

Alle fem regioner er involveret i konferencen og deltager bl.a. andet i en paneldebat om mulighederne for en øget anvendelse af innovative indkøbsformer, hvor indkøb i fremtiden eksempelvis er et resultat af en dialog- og udviklingsproces med potentielle leverandører.

Konferencen finder sted 30. september og 1. oktober i Odense.

Præ-event sætter rammer

Som optakt til konferencen bliver der afholdt en præ-event 12. og 13. juni i Odense. Den skal skabe rammerne for de fire temaer, der bliver omdrejningspunktet for konferencen.

Planlægningen og udformningen af konferencen involverer blandt andet Philips (Holland), DELTA (DK), Mayo Clinic (USA), Digital Health Institute (Skotland) og KRONIK GUNE/Basker regionen (Spanien). I forbindelse med præ-eventen mødes nationale og internationale parter fra det offentlige og private for sammen at arbejde på de udfordringer, fremtiden sundhedsvæsen bringer med sig. Præ-eventen vil være både inkluderende og engagerende og bestå af gennemprøvede design- og workshop metoder til at udvinde, fastholde og udnytte information og indsigt fra de fire arbejdsgrupper, der muliggør en bedre forståelse af de centrale temaer.

Innovation i verdensklasse

Præ-eventen samler nogle af verdens mest innovative spillere inden for sundhedsløsninger – både private og offentlige. Og deltagerne på præ-eventen vil arbejde intensivt med de temaer og udfordringer, der vil blive gået i dybden med på selve konferencen. Det er en ny måde at forberede konferencer på, som skal sikre, at konferencen får det bedst mulige afsæt.

De fire temaer, som bliver omdrejningspunkter for kongressen, er:

• Fleksibelt hospitalsbyggeri  • Effektiv hospitalsdrift via reduktion af utilsigtede hændelser

• Behandling over afstand - et nyt partnerskab mellem sygehus og patient

• Psykiatrisk hospitalsbyggeri 

For yderligere information:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, 4032 5210 Enhedschef Anne Smetana, Syddansk Sundhedsinnovation, 2059 8952

Konferencens hjemmeside: www.hospitalplusinnovation.com