Gå til indhold

Ny rapport fokuserer på oplæring af personale i nybyggede hospitaler

De nye hospitalsbyggerier medfører udfordringer for personalet. Erfaringer hentet fra nybyggede hospitaler ruster regionerne til at gennemføre optimal oplæring af personale til nye arbejdsgange i andre fysiske rammer

Danske Regioner har ønsket at opsamle erfaringer med træning og oplæring af personale til at arbejde i nybyggede hospitaler. Derfor har det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, nu udviklet en rapport på området.

Nye fysiske rammer – nye udfordringer

Som en naturlig konsekvens af de nybyggede hospitaler, vil der nødvendigvis følge forandrede arbejdsgange for personalet, f. eks. enestuer, nye it-systemer, nyt apparatur og nye måder, hvor varer som bl.a. mad og linned bliver leveret på.

KORA konkluderer i forlængelse heraf, at oplæring og træning af personale til at arbejde i nye hospitalsbyggerier er en central del af selve bygge- og indflytningsprocessen. KORA understreger, at oplæringsprocessen skal planlægges i god tid, da det let undervurderes, hvor mange ressourcer og hvor meget koordineringsarbejde, der er forbundet med processen.

Erfaring fra udlandet

En central del af rapporten bygger på erfaringer erhvervet på områder hentet fra Holland, Norge og Storbritannien, hvor man inden for de seneste par år er flyttet ind i nybyggede hospitaler, og derfor har gennemført en oplæringsproces af personalet.

Rapporten rummer en række anbefalinger om blandt andet oplæring, planlægning og ledelse, der kan anvendes som inspiration til det videre arbejde med at træne og oplære personale til at arbejde i nye hospitalsbyggerier i Danmark.

Læs hele rapporten her.