Gå til indhold

Afrapporteringer fra fælles pejlemærker og fokusområder er nu klar

Regionerne har i videndelingsprojektet for sygehusbyggeri færdiggjort afrapporteringer for størstedelen af de fælles pejlemærker og fokusområder. Afrapporteringerne er nu tilgængelige på godtsygehusbyggeri.dk

Som et led i videndelingsprojektet for sygehusbyggeri er der igangsat 10 pejlemærker og 8 fokusområder. Det tværregionale samarbejde skal bidrage til at opnå synergieffekter ved at udveksle erfaringer på tværs af regionerne og samtidig være mere systematisk i arbejdet med at udvikle nye fælles løsninger.

Styregruppen for videndeling om sygehusbyggeri har godkendt følgende afrapporteringer:

Pejlemærker:

- Medicin

- Sterilgodsproduktion

- Totaløkonomiske sammenhænge

- Fælles redskaber til byggeproces

- Transportteknologier

- It-understøttet kontakt til patienter

Fokusområde:

- FAM’s betydning for sygehusbyggeri

Ovenstående afrapporteringer er tilgængelige på godtsygehusbyggeri.dk. De resterende rapporter vil løbende blive offentliggjort, efterhånden som de godkendes af styregruppen.