Gå til indhold

Blodprøver skal transporteres i ’Den Intelligente Forsendelseskasse’

De udfordringer der i dag er forbundet med transport af blodprøver vil med ’Den Intelligente Forsendelseskasse’ blive afhjulpet. Projektet skal øge sikkerheden og forbedre kvaliteten af diagnoser, hvilket samtidig gør den til et potentielt eksportobjekt

En intelligent forsendelseskasse til transport af blodprøver skal øge sikkerheden og kvaliteten af diagnoser. Samtidig vil den nye transportform reducere ressourceforbruget ved håndtering af blodprøver. Dette er alt sammen forventningerne til et nyt projekt i regi af Sygehuspartnerskabet ved Markedsmodningsfonden, ’Den Intelligente Forsendelseskasse’.

Imødekommer de nuværende udfordringer ved transport

Hvert år bliver ca. 21 mio. blodprøver udtaget til analyse. De sendes til analyse på forskellige måder alt efter praktiske hensyn, traditioner og økonomi. Dog viser det sig i mange tilfælde, at blodprøverne ikke når frem i tide, og at blodprøven samtidig bliver udsat for svingende temperaturer under transporten. Dette resulterer i længere svartider, øget risiko for fejldiagnosticering og uhensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcer.

Den Intelligente Forsendelseskasse skal være med til at afhjælpe disse udfordringer. Direktør for Intelligent Systems A/S, Niki Nicolas Grigoriuo, der er projektholder for konceptet, peger da også på op til flere områder, der vil blive markant forbedret:

Den Intelligente Forsendelseskasse vil automatisere modtagelse, udpakning og sortering af prøver på sygehusenes biokemiske laboratorier. Sporbarhed af prøven og overvågning af temperatur under transporten, sikrer bedre resultat af analyserne og mindre risiko for fejldiagnosticering af patienten. Den automatiserede behandling af prøverne vil samtidigt sikre effektiv udnyttelse af tiden og derved hurtig analyse af prøven, samt afkorte tiden til en eventuel behandling kan starte.”

Muligt eksporteventyr

Hos selskabet bag projektet er der en forventning om, at konceptet også vil kunne sælges uden for Danmarks grænser. De primære kunder vil være hospitaler, og man vurderer, at der i en national og europæisk kontekst vil være tale om afsætning til den offentlige sektor. Derudover vil der på internationalt plan ligeledes være mulighed for at afsætte til private kunder.

Den foreløbige plan går på, at Den Intelligente Forsendelseskasse er udviklet i april 2014. Herfra forventer man dog først, at en test mock-up og en prototype kommer til at blive udviklet i september 2014.