Gå til indhold

Stort potentiale i offentligt-privat samarbejde mellem sygehuse og private virksomheder

I en rundspørge svarer 86 procent af de adspurgte virksomheder, at de er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med sygehuse og sygehusbyggerier. Virksomhederne ser især potentiale for mere samarbejde om it og medico-udstyr

Regioner og sygehuse har en lang tradition for at samarbejde med virksomheder om forskning, innovation, markedsmodning og demonstration af nyudviklede løsninger. Sygehusene har brug for nye løsninger til at skabe mere sundhed for pengene, mens virksomhederne kan opnå konkurrencemæssige fordele ved indgå i et samarbejde med sygehusene og teste de nye løsninger tæt på de kliniske miljøer.

En rundspørge blandt 51 danske virksomheder viser, at samarbejdet med sygehuse og de nye sygehusbyggerier rummer et stort erhvervsmæssigt potentiale. Virksomhederne ser især potentiale for mere samarbejde om udvikling af nye løsninger inden for it og medicinsk udstyr. Det gælder både virksomheder, der allerede har samarbejdet med sygehuse og virksomheder, som endnu ikke har indledt et samarbejde.

Regionerne bygger nu og de næste 10-15 år en række nye sygehuse for 41,4 milliarder kroner. I både sygehusbyggerierne og i udviklingen af de allerede eksisterende sygehuse spiller samarbejdet med det private erhvervsliv en stor rolle for udviklingen af nye løsninger, der kan skabe mere sundhed for pengene.

I et nyt oplæg til et styrket erhvervssamarbejde på sundhedsområdet har regionerne fokus på at skabe et tættere samspil med det private erhvervsliv, der kan skabe merværdi for begge parter. Erfaringer fra samarbejdet med de private virksomheder har vist, at et styrket samarbejde ikke sker ved et snuptag. Derfor sætter oplægget fokus på, hvad der er behov for at gøre og forslag til, hvordan det kan gøres inden for fem centrale temaer som f.eks. logistik og sporing, OPP og sundhedsforskning.

Virksomhederne i undersøgelsen udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med sygehuse og sygehusbyggerier. 86 procent svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med de samarbejder, de har indgået i. Den høje tilfredshed gælder både små og større virksomheder.

De adspurgte virksomheder peger på, at adgang til det kliniske miljø, adgang til data samt konkrete beskrivelser af opgaver og behov er vigtige forudsætninger for at kunne opnå et godt resultat af samarbejdet. De ser især udbudsregler, finansiering og tid som barrierer for yderligere samarbejde med sygehuse eller de nye sygehusbyggerier.

Undersøgelsen er udført af Danske Regioner i marts 2013. I alt 51 virksomheder har svaret.

Nyt oplæg til et styrket erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

 

Der er blandt andet behov for at:

  • Sikre sygehusenes ledelsesfokus på innovationssamarbejder med det private erhvervsliv.
  • Afstemme forventninger i samarbejde med private virksomheder om mulighed for skalering og markedspotentiale forud for igangsættelse af OPI-projekter.
  • Forsat udvikle og indgå i partnerskaber med virksomheder om test og afprøvning samt demonstration af nye løsninger
  • Opfordre de private virksomheder til i højere grad at anvende regionernes testfaciliteter og laboratorier

 

Artiklen var første gang bragt i Danske Regioners analysemagasin REGIO nr. 1, april 2013, s. 10