Gå til indhold

Anbefalinger til arbejdsgange i ambulatorier og på operationsstuer i de nye sygehusbyggerier

Rapporten fra fokusområdet om arbejdsgange i ambulatorier og på operationsstuer indeholder visioner om principper og retningslinjer for større effektivitet

Projektgruppen for fokusområdet om ’arbejdsgange i ambulatorier og på operationsstuer’ har udarbejdet en afrapportering. Fokus er på, hvordan man bidrager til større effektivitet i ambulatoriet, sengeafsnittet og på operationsgangen. Projektet trækker på erfaring indsamlet fra både ind- og udland.

Vision om større effektivitet i fremtidens ortopædkirurgiske enheder

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten blev der afholdt en visionsworkshop for at generere viden og ideer til, hvordan de fysiske rammer kan bidrage til at forbedre arbejdsgange. Et tema der gennemsyrede workshoppen var ønsket om øget effektivitet.

Projektlederen for fokusområdet, produktionschef Mahad Huniche fra Region Sjælland, udtaler: ”Visionsarbejdet peger på tre afgørende elementer for fremtidens byggerier til ortopædkirurgi. Dette indebærer fleksible fysiske rammer, korte fysiske afstande for patienter og personale og effektivt vareflow”.

Planer for indfrielsen af effektiviseringskrav

I forhold til at imødekomme de fremtidige effektiviseringskrav for ortopædkirurgi har projektgruppen i sit visionsarbejde udpeget specifikke områder, hvor de nye sygehusbyggerier med fordel kan hente inspiration.

”For at indfri effektiviseringspotentialet er det nødvendigt at nedbryde sektorgrænserne for at skabe bedre overgange, færre indlæggelser og tættere kommunikation. Samtidig skal en målretning af den ortopædkirurgiske kapacitet bidrage til bedre udnyttelse af ressourcer,” udtaler Mahad Huniche.

Hele afrapporteringen kan læses her.