Gå til indhold

Nye fælles projekter om centrale elementer i sygehusbyggeri skal give konkrete løsninger

Styregruppen i projekt om videndeling i sygehusbyggeri har besluttet, at regionerne skal arbejde sammen om syv fælles konkrete projekter. Formålet er, at projekterne munder ud i konkrete bud på løsninger, der kan blive implementeret i sygehusbyggerierne

Regionerne identificerede i foråret 2011 ti pejlemærker og otte fokusområder for fælles indsatser om sygehusbyggeri. Regionernes arbejde med pejlemærker og fokusområder – første fase i projekt om videndeling - har genereret en række konkrete fællesregionale projekter, som løber af stablen i løbet af 2013-14.

 

Projektet om videndeling i sygehusbyggeri bevæger sig hermed ind i fase 2. I denne fase er der fokus på at identificere og igangsætte fælles initiativer med et konkret udbytte på de områder, hvor det er hensigtsmæssigt for byggeriernes økonomi, kvalitet, fremdrift - og ikke mindst for de nye sygehuses mulighed for at effektivisere driften.

 

Styregruppen for videndeling i sygehusbyggeri har godkendt følgende projekter: - Afprøvning af elektroniske medicinskabe - Analyse af behov for, fremskaffelse og afprøvning af anvendelse af klar-til-brug lægemidler - Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark - Udvikling af robotteknologi til brug for automatisering af arbejdsprocesser i sterilcentraler - Fælles standarder for transportmateriel - Fælles standarder for rørpost - Real Time Demand Capacity (RTDC) model: Modellen identificerer de vigtigste barrierer for et optimalt flow i akutmodtagelser og har til formål at optimere den interne såvel som eksterne organisatoriske struktur.

 

Nyhedsbrevet fra godtsygehusbyggeri.dk vil løbende bringe en status, som hvert projekt skrider frem.