Gå til indhold

Klar-til-brug lægemidler bliver nu testet i afprøvningsfase

Det er en forventningsfuld projektgruppe, som fra maj går i gang med at afprøve klar-til-brug lægemidler. Forløbet op til prøveperioden har budt på flere udfordringer og har båret præg af det altoverskyggende krav om høj patientsikkerhed

Projektgruppen for projekt ’Lægemidler klar til brug’ begynder til maj et halvt års prøveperiode i samarbejde med Dagkirurgisk Center på Regionshospitalet i Horsens. Konceptet er enestående og det første af sin art inden for fremstilling og brug af klar-til-brug lægemidler. Man forventer med projektet at opnå forbedringer i arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed samt at konceptet optimerer den samlede ressourceanvendelse i medicinhåndteringsprocessen.

Projektet er en totalløsning, hvor både injektion- og infusionspræparater samt tabletter leveres klar til brug.  På trods af flere udfordringer er projektgruppen optimistisk forud for afprøvningsfasen og forventer, at flere dele af projektet fremover kan blive implementeret på landets hospitaler.

Forskelligartede udfordringer

Forud for afprøvningsfasen har der været flere områder, hvor projektgruppen har været uden de nødvendige data og empiri. Tablet-delen af projektet, hvor behandlingspakker med dosisdispenserede tabletter leveres fra en robot på Aarhus Universitetshospital, har ikke givet de store udfordringer. Derimod har der været flere ubesvarede spørgsmål om klar-til-brug sprøjter.

Projektlederen for det fællesregionale projekt, afdelingsleder Susie Vand på Hospitalsapoteket Aarhus, udtaler følgende: ”Det har været nødvendigt at undersøge holdbarheden af lægemidlerne i klar-til-brug sprøjter samt finde frem til sprøjternes ideelle størrelse og udseende. Derudover har vi skulle finde en løsning på opbevaring af de nye klar-til-brug lægemidler, som optager væsentligt mere plads, end hvad tilfældet er med den nuværende løsning.”

Patientsikkerhed frem for alt

Udfordringerne ved klar-til-brug lægemidler er underlagt en stor og meget vigtig dagsorden. Patientsikkerheden kommer nemlig i første række og en forbedring heraf er et af projektets vigtigste mål. Dette har også været overlægernes største bekymring i det hidtidige forløb. Derfor har valg af etiketter og etiketfarve haft en afgørende betydning, og som konsekvens af projektets indledende undersøgelser er der nu truffet en fælles regional beslutning om brug af ens farvekoder på alle anæstesiologiske afdelinger i Region Midt.

Det er helt centralt for patientsikkerheden, at sprøjterne ikke kan forveksles med hinanden, så derfor er der lagt meget energi i at finde den bedst mulige løsning i forhold til etiketternes udseende og farve,” forklarer Susie Vand.

Positive forventninger

Projektgruppen ser alt i alt fortrøstningsfuldt på levedygtigheden af konceptet. Succes fremadrettet afhænger dog af sprøjternes holdbarhed, de kliniske erfaringer og sidst men ikke mindst rentabiliteten, hvilket bliver evalueret som en del af et ph.d.-studie.

Vi håber på, at flere af de fremstillede sprøjter til afprøvningsfasen vil blive fast implementeret på sigt, såfremt efterspørgslen vil det,” konkluderer Susie Vand.

Projektet vil i den nærmeste fremtid blive afprøvet på flere forskellige hospitaler og afdelinger og forventes endeligt afsluttet i løbet af et par år.