Gå til indhold

Bedre logistik på sygehusene

35 millioner kroner skal skabe innovative løsninger for sygehusenes logistik

Hver dag skal patienter, prøver, prøvesvar og medicinsk udstyr bevæge sig rundt mellem sygehusafdelinger, ambulatorier og laboratorier . Alene de 21 millioner blodprøver, der bliver taget hvert år, udgør en udfordring, og det er afgørende for behandlingen, at de når frem uden forsinkelse. Derfor har Fornyelsesfonden og de regionale vækstfora netop bevilget 35 mio. kr. til syv sygehusprojekter, der skal udvikle logistik og sporbarhed for såvel patienter som prøver og udstyr. I projekterne samarbejder sygehuse, virksomheder og videninstitutioner om at udvikle og modne nye løsninger, der kan bruges på sygehusene.

- For sygehusene betyder samarbejdet, at man kan trække på hinandens erfaringer og for de involverede virksomheder er der direkte adgang til de kliniske miljøer, så de kan udvikle nyttige produkter i samarbejde med de fremtidige brugere. Det er en win-win situation, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner, og peger på, at de involverede virksomheder i alt forventer en øget omsætning på mellem 250 og 700 millioner kroner inden for få år.

De nye projekter er en udløber af de fælles pejlemærker, regionerne har sat op for de nye sygehusbyggerier, hvoraf logistik og sporbarhed har en fremtrædende plads.

"Det er vores ambition, at pejlemærkerne kan danne et fælles, regionalt udgangspunkt for udvikling af nye løsninger, der kan tages i brug på de nye sygehuse", understreger Carl Holst.

Partnerskabet er et samarbejde mellem Fornyelsesfonden og de fem regioner og handler om at udvikle løsninger til de nye supersygehuse, og hvor der samtidig er potentiale for eksport og jobs. Den næste ansøgningsrunde, der har fokus på hygiejne og patienters selvhjulpenhed udløber den 10. december 2012.