Gå til indhold

Mere end 200 netværkede om sygehusbyggeri

Stort engagement fra regionale eksperter i alt fra indkøb til medicinhåndtering da Netværksdage om Sygehusbyggeri løb af stablen i den forgange uge

Mere end 200 repræsentanter fra regionernes sygehusbyggerier var i den forgangne uge samlet til Netværksdage om Sygehusbyggeri i Vejle. På dagsordenen var pejlemærker og fokusområder for byggeriet af nye sygehuse landet over, og meningen var intens videndeling på tværs af både regions- og faggrænser. Der var sessioner om fx sporbarhed, nye transportteknologier og fællesindkøb til sygehusbyggerier, og spørge- og diskussionslysten var stor blandt deltagerne.

Til netværksdagene var inviteret en række eksterne oplægsholdere til at dele erfaringer med - men også udfordre – netværksdeltagerne. Peter Luke fra Alectia pointerede vigtigheden af projekt- og risikostyring i planlægning og udførelse af sygehusbyggerier. Barry Rabner, CEO på Princeton University Medical Center, bidrog med egne meget konkrete erfaringer med opbygning af et nyt hospital og ikke mindst udfordringer i forbindelse med overflytning fra et gammelt hospital og ibrugtagning af et nyt.

Blandt oplægsholderne var også Kjeld Lisby fra Idéklinikken i Region Nordjylland, der udfordrede hele tanken om offentlig-privat samarbejde samt projektleder Susan Dalum, der præsenterede erfaringer med netop offentligt-privat samarbejde hos Syddansk Sundhedsinnovation. Netværksdagene blev afrundet af næstformand i Danske Regioner Carl Holst, der understregede vigtigheden af at få skabt innovation og erhvervsudvikling i forbindelse med byggeriet af de nye sygehuse.

”I samarbejde med virksomhederne skal vi i regionerne skabe nye løsninger, nye teknologier. For os politikere handler det ikke om at udpege særlige vinderbrancher og –løsninger på forhånd. Vi skal ikke pick the winners – vi skal pick the problems. Og derefter skal regionernes eksperter i samarbejde med de private virksomheder skabe nye innovative løsninger.”