Gå til indhold

Behov for fokus på transportteknologi

Samarbejdet i pejlemærket for transportteknologi kører på højtryk og de har i projektgruppen valgt at gennemføre deres arbejde inden for et år. Årsagen er, at valget af transportteknologi, skal træffes tidligt i en byggeprojektfase, da det påvirker hele den samlede bygningsstruktur

Projektgruppen har gennemført et litteraturstudie, som kortlægger den dokumentation, der findes om transportteknologi. Litteraturstudiet viser at der generelt er mangel på dokumentation, hvilket kan gøre arbejdet med dette pejlemærke vanskeligt – og dermed i sidste ende også gøre planlægningen af hensigtsmæssige transportteknologier i byggeprojekterne vanskeligere. Hertil svarer Ole Teglgaard, der er formand for projektgruppen:

- ”På den ene side er det frustrerende at så vigtigt et område, ikke er bedre dokumenteret end tilfældet er. På den anden side er det enormt spændende, for så er vi selv med til at dyrke et område op og finde ud af hvordan vi får det gjort mere og bedre beskrevet end det er i dag.” (Ole Teglgaard)

Af samme årsag var projektgruppen på studietur i Stockholm på Karolinska Sygehuset, for at se AGV-transport in action og for at høre om erfaringerne med AGV-transport, som forventes at blive en af de dominerende transportformer i de nye sygehusbyggerier i Danmark. Projektgruppen arbejder videre med at udbrede budskabet om at dokumentere:

- ”Vi får lavet en formel rapport på baggrund af vores studietur til Karolinska Sygehus, for at gå i front og signalere, at ”Vi skal huske at dokumentere, det vi gør”” (Ole Teglgaard)

Visionen bag pejlemærket for transportteknologi, er at kunne fodre byggeprojekterne med et højt vidensniveau inden for transportteknologi i en tidlig fase af byggeriet, så det kan indtænkes i projekterne fra start. Der er derfor på nuværende tidspunkt en unik mulighed for at skabe og dele viden mellem de mange igangværende hospitalsbyggerier. Denne mulighed bør aktivt forfølges.