Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2010-2023
Projektsum
850 mio. kr.
Projektchef Svend Erik Nielsen

Frem til 2023 gennemgår Sydvestjysk Sygehus en omfattende ud- og ombygning i målet mod at skabe et fremtidssikret sygehus, hvor patienten er i fokus. Byggeriet består af tre etaper:

  1. Etablering af dialyse og laboratorium, intensiv, nuklearmedicinsk enhed og fælles akutmodtagelse
  2. Ny sengebygning og etablering af heliport
  3. Renovering, tilpasning af eksisterende bygninger (00, 02, 11, 12 og 13) og ombygning af Dagkirurgisk Center

I Esbjerg arbejder man i perioden 2010 – 2023 med en faseopdelt Generalplan:

  • Fase 1 er afsluttet og i drift
  • Fase 2 er afsluttet og i drift (november 2019)
  • Fase 3 er under planlægning

De tre hovedidéer i Generalplanen for sygehuset er:

  1. Fra specialernes til patienternes sygehus
  2. Fælles akutmodtagelse er omdrejningspunktet
  3. Standardisering for at få høj grad af fleksibilitet

Følg byggeriet på Facebook.

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Rådgivere

Bygherrerådgiver: Poul Andersen, Region Syddanmarks bygningsafdeling

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 1.jpg
Hovedindgang, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 2.jpg
Nyt ambulatorieområde, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 3.jpg
Ny sengebygning under opførelse, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 4.jpg
FAM enestuer, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 5.jpg
FAM ibrugtaget 2016, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 6.jpg
Facaderenovering, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 7.jpg
Luftfoto af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 8.jpg
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - foyer (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 9.jpg
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - nord (Se større billede)
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg - billede 10.jpg
Sydvestjysk Sygehus - syd (Se større billede)