Esbjerg Psykiatri

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
Færdigt i 2015
Projektsum
251 mio. kr (11 PL)
Afdelingschef Torben Kyed Larsen

Den ibrugtagne afdeling i Esbjerg samler de psykiatriske sengepladser fra Hviding og Esbjerg i ét hus med 97 sengepladser. Udover tilbygning af nye arealer er der sket en omfattende modernisering af  eksisterende arealer.

Esbjerg Psykiatri

Rådgivere

Udarbejdelse af generalplan: CF Møller

Totalrådgiver: ARKITEMA

Underrådgivere: Rambøll

Esbjerg Psykiatri - billede 1.jpg
Luftfoto af Psykiatrisk Afd. Esbjerg (Se større billede)
Esbjerg Psykiatri - billede 2.jpg
Kompakt byggeri i ét plan, Psykiatrisk Afd. Esbjerg (Se større billede)
Esbjerg Psykiatri - billede 3.jpg
Wayfinding i ankomstområdet, Psykiatrisk Afd. Esbjerg (Se større billede)
Esbjerg Psykiatri - billede 4.jpg
Indre gårdrum, Psykiatrisk Afd. Esbjerg (Se større billede)
Esbjerg Psykiatri - billede 5.jpg
Tegning over området (Se større billede)