Nykøbing Falster Fase II

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2019 - 2028
Projektsum
659,2 mio kr
Poul Bitzer

For at Nykøbing Falster Sygehus kan bringes til at udfylde sin position som akutsygehus, moderniseres og renoveres der yderligere i perioden 2019-2028.
De væsentligste delprojekter er:
- Etablering af tunnelforbindelser af hensyn til logistik
- Etablering af nye en-sengestuer i nybyggeri mod øst
- Nybyggeri af bygning med operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen
- Ombygning af eksisterende hovedkompleks, bestående af bygning A og B, primært til ambulatorier
- Helikopterlandingsplads

Nykøbing Falster Sygehus Fase II

Rådgivere

Generalplanlægger: C.F Møller

Totalrådgiver: Ikke valgt endnu

Bygherrerådgiver: Ikke valgt endnu

Byggeledelse: Ikke valgt endnu

Nykøbing Falster Sygehus - billede 3.jpg
Illustration af Nykøbing Falster sygehus (Se større billede)
Nykøbing Falster Sygehus - billede 1.jpg
De tre nye bygningsben - set fra vandsiden (Se større billede)
Nykøbing Falster Sygehus - billede 2.jpg
De tre nye bygningsben - set fra landsiden (Se større billede)