Regionshospitalet Horsens

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2007-2024
Projektsum
809 mio. kr. (PL13)
Projektchef Søren Schousboe Laursen, Byggeri- og anlæg

Email.: soerlu@rm.dk

Regionshospitalet i Horsens er udvalgt til at være et af Region Midtjyllands akuthospitaler. Projektet skaber tidssvarende rammer for dette ved nybyggeri, ombygning og renovering af eksisterende bygningsmasse. Byggerier består derfor af en lang række projekter - nogle er afsluttede, andre under udførelse og nogle er ikke påbegyndt endnu.

Akutafdelingen udvides og renoveres; intensivafdeling, opvågning og dele af OP-afdeling flyttes til ny bygning; sengeområder renoveres med tidssvarende toilet- og badeforhold samt udtynding af nuværende 3- og 4-sengsstuer; udvidelse af ambulatoriekapacitet og renovering af bygninger generelt. 

Regionshospitalet Horsens

Rådgivere

Forskellige rådgivere på forskellige delprojekter: Arkitema, Ingeniør'ne, Cowi, Friis og Moltke

Horsens_Nye Nord overblik.jpg
Nye Nord - overblik (Se større billede)
Regionshospitalet Horsens - billede 2.jpg
"BDA"-bygningen (Se større billede)
Regionshospitalet Horsens - billede 3.jpg
Renovering af højhuset (Se større billede)
Horsens_ Kvindehuset.JPG
Kvindehuset (Se større billede)
Horsens_Akutafdelingen efter etape 1.JPG
Akutafdelingen efter etape 1 (Se større billede)
Horsens_Nye operationsstuer (i Nye Nord).JPG
Ny operationsstue i Nye Nord (Se større billede)