Gå til indhold

Forum

Regionalt finansieret

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2019 - 2022
Projektsum
680 mio. kr., heraf 457 mio. kr. til totalentreprenør (PL19)
Projektchef Ib Grønlund Sørensen

Tlf.: 23882293

Email.: ibgsoe@rm.dk

Regionsrådet gav den 19. december 2018 grønt lys for byggeriet af den sidste store brik i samlingen af Aarhus Universitetshospital. Den 14 etager høje bygning får navnet Forum, og sætter dermed gang i det foreløbigt sidste store byggeri på Aarhus Universitetshospital. Det forventes at byggeriet står færdig medio 2022. Vartegnet Forum kommer til at rumme patienthotel og en række andre funktioner, der skal skabe optimale forhold for såvel patienter som pårørende. Forum er et fælles projekt mellem Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet og Folkekirken, som bl.a. skal fremme en forskningskultur på tværs af fagområder og interessenter.

Steno Diabetes Center Aarhus, som skal være et kraftcenter for behandling, forebyggelse, forskning, samarbejde og uddannelse inden for diabetesområdet i hele Region Midtjylland, kommer til at sætte et markant præg på Forum. En stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden har muliggjort, at Steno Diabetes Center Aarhus får klinik på plan 2 og 3 i Forum, og at centrets store forskningsaktivitet får laboratorier og kontorer i Forums forskningsfaciliteter.

Indgang A til Aarhus Universitetshospital kommer til at ligge på plan 2, hvor der også bliver en fælles prøvetagningsenhed for patienter til hospitalets afdelinger og Steno Diabetes Center Aarhus samt forbindelsesgange til afdelingerne i både den nordlige og den sydlige del af hospitalet. De funktioner, som placeres i Forum i midten af Aarhus Universitetshospital, vil have stort set alle lægefaglige specialer tilgængelige indenfor en radius af ca. 500 m. Det ser man stort set ikke noget andet sted i Nordeuropa.

På plan 2 skal der også være plads til et enestående fælles projekt mellem Folkekirken og Aarhus Universitetshospital, hvor Folkekirken har doneret til byggeriet af et kirkerum, et stillerum og et refleksionsrum samt til et tværfagligt videnscenter for eksistentiel og åndelig omsorg. Billedhuggeren Ingvar Cronhammar er udvalgt til opgaven med den kunstneriske og arkitektoniske udformning af rummene til kirke, tro og fordybelse, og det har Salling Fondene givet en donation til. Plan 1 (kælder) bliver biobank, hvor biologisk materiale fra patienter samles for at blive brugt i forbindelse med fremtidig sygdomsbehandling eller forskning. I kælderen bliver også plads til eksperimentelle forskningsfaciliteter.

Projektet er finansieret af Aarhus Universitets forskningsfond, RM (via Kommuneleasing), KF-midler, donation fra Novo Nordisk Fonden (omhandlende Steno Diabetes og parken)  og Salling Fonden (omhandlende kunstværket i Tro og Samfund).

Forum

Rådgivere

Entreprenørfirmaet KPC, LINK Arkitektur, Ingeniørfirmaet SWECO og arkitektkontoret SLA.