Gå til indhold

Visioner for regionernes sygehusbyggeri

Regionerne ønsker med de nye sygehusbyggerier at skabe et fremtidssikret sygehusvæsen, hvor patienterne er i centrum. Omdrejningspunkterne for de nye sygehusbyggerier er højere kvalitet, øget effektivitet og stor fleksibilitet

Regionerne bygger til en fremtid, som ingen endnu ikke kender. Behandling og logistik skal i nogle tilfæl­de understøttes af teknologi og innovative løsninger, der endnu ikke er opfundet. Og ingen kender tilgangen af patienter til de nye sygehuse 20 år frem i tiden.


Patienten i centrum

Kvaliteten skal højnes ved at bygge patientsikkert, ved at bringe patienten i centrum og ved at indføre nye måder at organisere og tilrettelægge arbejdet på i de nye sygehuse.

 

Øget effektivitet

Effektiviteten skal øges ved at styrke sammenhængen i patientforløbene, ved at nytænke organisering og arbejdsgange og ved rationelt at bruge ny teknologi.

 

Fleksible sygehuse

De nye sygehuse skal bygges fleksibelt, så de forskellige rum og områder kan udvides eller konverteres til andre formål uden for store omkostninger.

 

Baggrund for sygehusbyggerier

Regionerne investerer i de kommende år 41,4 milliarder kroner i ny­byggeri, udbygning og renovering af sygehuse. Byggerierne bliver opført over en periode på 10-15 år. Investeringerne i sygehusstrukturen og nye fysiske rammer tager afsæt i behovet for øget specialisering. Regionerne samler behandlingerne på færre enheder for at øge den faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt.

Læs mere: