Gå til indhold

Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer

Ekspertpanelet blev etableret af regeringen i 2007. Ekspertpanelet fungerede som et rådgivende panel, der skulle vurdere de konkrete anlægsprojekter i regionernes fremtidige sygehusstruktur og afgive indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfyldte de fastsatte målsætninger og principper for kvalitet, finansiering og øget produktivitet

Ekspertpanelet skulle samtidig vurdere, om de enkelte projekter var fornuftige set i sammenhæng med den samlede strukturudvikling i sundhedsvæsenet.


Ekspertpanelets formand og medlemmer var:

 • Adj. professor, CBS, dr. med. Erik Juhl er formand for ekspertpanelet
 • Bo Brismar, cheflæge i landstinget i Stockholm Len
 • Ragnhild Aslaksen, chefarkitekt i Helsebygg Midt-Norge
 • Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi- og politik ved Syddansk Universitet
 • Hans Kirk, tidligere koncerndirektør for Danfoss


Ekspertpanelets vurderingskriterier
Ekspertpanelet vurderede både regionens sygehusplaner og de enkelte byggeprojekter. 


Regionernes sygehusplaner blev vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Samling af funktioner og specialer på færre enheder
 • Efterlevelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet
 • Den præhospitale indsats
 • Sammenhæng til andre regioner

 
De enkelte byggeprojekter blev vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Projektets rolle i en ny sygestruktur, såvel regionalt som for landet som helhed
 • Mulige alternativer
 • Behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov og økonomi
 • Produktivitets- og driftsforbedringer

 


Udmøntningen af midlerne – de såkaldte screeningsprocesser - var opdelt i to faser, således at der blev udmøntet midler til 11 projekter i fase 1 (november 2008) og yderligere 5 projekter i fase 2 (november 2010). Ekspertpanelet indstillede således i alt 16 regionale byggeprojekter til foreløbige tilsagn, hvilket samlet beløb sig til i alt 41.4 milliarder kroner (09 PL).

 


Læs mere: