Gå til indhold

Fordeling af midler fra Kvalitetsfonden

Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer indstillede til regeringen, hvilke byggeprojekter der burde prioriteres ift. at få tilskud fra Kvalitetsfonden

Ekspertpanelet indstillede i henholdsvis 2008 og 2010 til regeringen, at i alt 16 byggeprojekter burde prioriteres med foreløbige tilsagn om tilskud. Et foreløbigt tilsagn om tilskud fastlagde anlægsrammen for et byggeprojekt. Regeringen udmøntede i perioden 2008-2010 i alt 41,4 milliarder kroner (11 PL) til sygehusbyggerier i form af foreløbige tilsagn på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet.

Regionerne konkretiserede herefter projektet inden for den afsatte ramme og ansøgte om et endeligt tilsagn. Med det endelige tilsagn om tilskud godkendes projektplanen med en række betingelser.