Gå til indhold

Kommunikation

Der bliver bygget nye sygehusbyggerier i hele landet, og flere af dem afsluttes i disse år og tages i brug af patienter i alle regioner. I takt med den store udvikling er der brug for at dele de gode eksempler, der vil højne kvaliteten af patientbehandlingen i Danmark. Dette tema indeholder relevante perspektiver på kommunikation, så regionernes byggeprojekter kan drage nytte af andres erfaringer med kommunikative strategier.

Herunder er materialet omkring temaet samlet. Særligt i de forskellige oplæg fra Netværksdagene findes konkrete redskaber som kan understøtte arbejdet med at skabe en god kommunikation hos byggeprojekterne. Under "Links" findes Danske Regionernes tiltag i forhold til kommunikation omkring landets mange sygehusbyggerier.