Gå til indhold

Arbejdsgange

I takt med udviklingen i sundhedsvæsenet og investeringen i nye fysiske rammer er der behov for at skabe nye og tilpassede arbejdsgange for klinikkere i de nye bygninger. Dette tema indeholder relevante perspektiver indenfor emnet, så de sygehuse og afdelinger der står overfor at varetage opgaver i nye rammer, kan lade sig inspirere af, hvad der er gjort på andre hospitalsbyggerier.

Herunder er hjemmesidens materiale omkring temaet samlet. Særligt i de forskellige oplæg fra Netværksdagene findes materiale som kan understøtte arbejdet med ændring og tilrettelæggelse af arbejdsgange. Ligeledes er der i regi af godtsygehusbyggeri udarbejdet en række cases, som også inddrager temaet om arbejdsgange, og derfor skildrer værdifulde erfaringer på området. Under "øvrige artikler" er der yderligere mulighed for fordybelse i temaet.