Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2008-2022
Projektsum
7.413,6 mia. (18 PL)
Direktør Torben Hedegaard Jensen

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense Universitetshospital. Hospitalet forbindes fysisk med Syddansk Universitet, hvilket er med til at sikre optimale betingelser for forskningssamarbejder mellem de to institutioner.

Nyt OUH bygges på bar mark umiddelbart syd for Syddansk Universitet. Ved at udnytte landskabets i iboende kvaliteter, skabes et hospital med udsigt og rolige åndehuller, der indbyder til ophold og gåture for patient og pårørende. Samlet set bliver byggeriet på ca. 250.000 m2, svarende til en mindre provinsby.

På Nyt OUH skal indsatsen mod såvel almene som psykiatriske lidelser tænkes sammen. Derfor skal Voksenpsykiatrien også bygges sammen med Nyt OUH længst mod øst.

Hovedprojektet er udbudt i 3 total entrepriser: Vidensaksen, Behandlingsområde/Sengeafsnit og Klyngerne.

På Vidensaksen og Behandlingsområde/Sengeafsnit er der tiltrådt endelig kontrakt med JV CMB/Itinera.

På klyngerne er der skrevet foreløbig kontrakt med JV CMB/Itinera. Her følger nu en optimeringsperiode med mulighed for endelig kontrakt forsommer 2019.

Nyt OUH byggestart er forår 2019 og projektet er ventes færdig til overdragelse ultimo 2022.

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik

Rådgivere

Niras A/S, C.F. Møller og Bech-Bruun.

Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik  - billede 1.jpg
Nyt OUH somatik - "Illustration af Nyt OUH" (Se større billede)
Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik  - billede 2.jpg
Nyt OUH somatik - "Nyt OUH - terrænbearbejdning" (Se større billede)
Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik  - billede 3.jpg
Nyt OUH somatik - "Illustration af Nyt OUH" (Se større billede)
Nyt Universitetshospital i Odense - Nyt OUH, somatik  - billede 4.jpg
Nyt OUH somatik - foto 4 "Illustration af Nyt OUH" (Se større billede)