Projekt Universitetshospital Køge

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2011-2024
Projektsum
4,1 mia.kr. (09 PL)
Projektdirektør Helle Gaub

Region Sjælland bygger Danmarks femte universitetshospital og nyt hovedsygehus for Region Sjælland. Sjællands Universitetshospital får 789 enesenge og bliver på 185.000 m2, hvoraf cirka 130.000 m2 er nybyg og cirka 54.000 m2 er eksisterende sygehusanlæg, som er forudsat bevaret.

Regionens vision er overordnet at skabe en sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og at sikre en fleksibel og fremtidssikret ramme for sygehustilbudet i Region Sjælland. Det skal Sjællands Universitetshospital være med til at understøtte.

 

Universitetshospitalet opføres i seks faser:

 

TE01, Senge- og behandlingsbygning

Udbudsform: Totalentreprise, udbudsprocessen er afsluttet

Areal: 110.000 kvadratmeter

 

TE02 - A, Nuklearmedicin og laboratorier

Udbudsform: Totalentreprise, udbudt februar 2019

Areal: 11.000 kvadratmeter

 

TE02 - B, Sterilcentral

Udbudsform: Totalentreprise, ikke udbud endnu

Areal: 2.500 kvadratmeter

 

TE03, Energicentral

Udbudsform: Udbudt december 2018 i to parallelle EU-udbud af henholdsvis et nødstrømsanlæg og fjernkøl

Areal: 950 kvadratmeter

 

TE04, Varemodtagelse og apoteksenhed

Udbudsform: Totalentreprise, ikke udbud endnu

Areal: 3.700 kvadratmeter, ombygning

 

TE05, Vidensbygning

Udbudsform: Totalentreprise. Byggeriet er afsluttet

Areal: 4.029 kvadratmeter

Projekt Universitetshospital Køge

Rådgiver

Bygherrerådgiver: COWI A/S

Totalentreprenør senge- og behandlingsbygninger: Itinera og CMB

Totalentreprenør vidensbygning: EK Entreprise