Nyt psykiatrisygehus Slagelse

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
Ibrugtaget august 2015
Projektsum
1,05 mia. kr. (09 PL)
Byggechef Kurt Reitz

Visionen for psykiatrisygehuset i Slagelse er at skabe et fagligt fyrtårn ved at samle regionens faciliteter på voksen-psykiatriområdet på én central lokation, tæt koblet til det somatiske sygehus i Slagelse.

Byggeriet indtager en afgørende rolle i udviklingen af den fremtidige psykiatribehandling i hele regionen, samt etablerer et markant funktionelt samarbejde inden for sundhed, uddannelse og forskning.

Fakta:

  • Psykiatrien har akutmodtagelse, almen psykiatri, ambulant behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og uddannelse.
  • Der er etableret en ny sikringsafdeling til afløsning af den tidligere sikring i Nykøbing Sj.
  • Ansatte: Ca. 650 personer
  • Sygehusets areal: 44.000 m² (ca. 55 håndboldbaner)
  • Grundens areal 158.463 m² (ca. 25 fodboldbaner)
  • Sengepladser: 194 heraf:

- 114 almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske sengepladser – tidligere placeret i Dianalund, Holbæk, Nykøbing Sjælland og Slagelse.

- 50 retspsykiatriske sengepladser - tidligere placeret i Dianalund og Nykøbing Sjælland.

- 30 pladser til Sikringsafdelingen - tidligere placeret i Nykøbing Sjælland.

Nyt psykiatrisygehus Slagelse

Rådgivere

Bygherrerådgiver: Kuben Management       

Totalrådgiver: Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen (konsortium).

Underrådgivere: Signal Arkitekter, Schønherr Landskab, Moe & Brødsgaard, NNE Pharmaplan og CENERGIA        

Byggeledelse: Rambøll Danmark A/S

Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 1.jpg
Ankomstområde, aftenstemning (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 2.jpg
Patienthave (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 3.jpg
Stor have i almenpsykiatrien (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 4.jpg
Gangareal, aftenstemning (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 6.jpg
Gymnastik og sportshal (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 7.jpg
Svømmehal (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 8.jpg
Patientværelse (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 9.jpg
Opholdsareal (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 10.jpg
Indvielsen (Se større billede)
Nyt Psykiatrisygehus Slagelse - billede nr. 11.jpg
Luftfoto (Se større billede)