Nyt Hospital Hvidovre

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2009 - 2023
Projektsum
1,8 mia. kr. (20-pl)
Byggechef Malene Nygaard Kristensen

Med patienten i centrum bygger vi et effektivt og moderne hospital, som sikrer en høj faglig kvalitet i behandling og pleje af patienterne og skaber en god arbejdsplads for personalet.

Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger af ambulatorier og sengeafsnit i det eksisterende hospital og et nyt byggeri på 32.000 kvadratmeter. Det nye byggeri skal rumme en ny fælles akutmodtagelse, en børne- og ungeafdeling, en hjerteafdeling, et barselafsnit tæt integreret med et neonatalafsnit og en endokrinologisk afdeling.

Det nye byggeri skal som en integreret del af det eksisterende byggeri skabe rammerne for den gode patientoplevelse. Dette gøres ved hele tiden have patientens forløb for øje.

Du kan læse mere om byggeriet på vores hjemmeside nythospitalhvidovre.dk.

Nyt Hospital Hvidovre

Rådgivere

Nybyg:

Byggeledelse: Cubic Group

Bygherrerådgiver: Cowi.

Totalrådgiver: LINK Arkitektur, Schmidt Hammer Lassen architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

Underrådgivere: Krag & Berglund og Landskabsarkitektur og Urban Design

Rokade-projekt: C.F.Møller, MOE

Sengebygninger: MOE, C.F.Møller

Nyt Hospital Hvidovre luftfoto fra maj 2020
Luftfoto fra maj 2020 (Se større billede)
Nyt Hospital Hvidovre - billede 1.jpg
Den nye hovedindgang (Se større billede)
Nyt Hospital Hvidovre - billede 2.jpg
Den nye hovedreception (Se større billede)
Nyt Hospital Hvidovre - billede 3.jpg
Patientværelser med én seng (Se større billede)