Nyt Hospital Hvidovre

Kvalitetsfondsbyggeri

Fase 0
Visions­fase, idé­oplæg, udbud af rådgi­vere
Fase 1
Program­oplæg
Fase 2
Bygge­program
Fase 3
Projekt­forslag
Fase 4
Projek­tering
Fase 5
Udbud og kon­trakt
Fase 6
Udførelse
Fase 7
Afleve­ring og drift
Projektperiode
2009 - 2022
Projektsum
1,7 mia. kr. (19-pl)
Byggechef Malene Nygaard Kristensen

Nyt Hospital Hvidovre omfatter både ombygninger i det eksisterende hospital i ambulatorier og sengebygninger og nyt byggeri.

Det nye byggeri skal rumme en fælles akutmodtagelse (FAM), en ny børneafdeling, en hjerteafdeling samt et barselafsnit tæt integreret med et neonatalafsnit.

Byggeriet skal skabe rammerne om det effektive hospital, den gode arbejdsplads og en høj patientoplevet kvalitet. Dette gøres ved at sætte patienten i centrum og have patientens forløb og oplevelse som det styrende princip for planlægningen af byggeriet.

Nyt Hospital Hvidovre

Rådgivere

Nybyg:

Byggeledelse: Cubic Group

Bygherrerådgiver: Cowi.

Totalrådgiver: LINK Arkitektur, Schmidt Hammer Lassen architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

Underrådgivere: Krag & Berglund og Landskabsarkitektur og Urban Design

Rokade-projekt: C.F.Møller, MOE

Sengebygninger: MOE, C.F.Møller

Nyt Hospital Hvidovre - billede 1.jpg
Den nye hovedindgang (Se større billede)
Nyt Hospital Hvidovre - billede 2.jpg
Den nye hovedreception (Se større billede)
Nyt Hospital Hvidovre - billede 3.jpg
Patientværelser med én seng (Se større billede)