Gå til indhold

Inspirationsdag om succesfuld hospitalslogistik

Arrangementet foregår den 28. november 2018 hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Arrangementet er for ansatte i regionerne, og deltagelse er gratis.

Danske sygehuse står foran en markant udfordring ift. effektivisering af driften. Et af de områder hvor besparelser kan findes er i logistikken på de enkelte sygehuse og i snitfladen
mellem dem.


På Inspirationsdagen for Succesfuld Hospitalslogistik vil der være oplæg fra alle danske regioner, der hver har fokus på hvordan udfordringer er blevet løst og håndteret. Herudover vil der være et inspirationskick fra SDU med fokus på optimering af sundhedslogistik. Derudover stiller vi skarpt på servicelogistikkens udfordringer og løsninger gennem en workshop, hvor vi arbejder mod afdækning af de centrale udfordringer for  servicelogistikken og imod konkrete løsningsforslag.


Syddansk Sundhedsinnovations lokaler danner rammen for inspirationsdagen og udover god tid til networking og diskussion vil der også være mulighed for at opleve NytOUHs logistikzoner i form af rundvisning 1:1 mock-up.

 

Læs mere og se programmet her.