Gå til indhold

Flyttekonference

Arrangementet blev afholdt virtuelt den 4. november 2020.

Den 4. november afholdte Danske Regioner og regionerne en virtuel flyttekonference. Konferencen havde fokus på videndeling på tværs af regioner og projekter. Dagen bød derfor på oplæg fra aktører, der har gennemført flytteprocessen eller er i gang med den. Oplægsholderne kom fra Region Midtjylland og Rigshospitalet. De delte ud af deres erfaringer og gav gode råd til andre projekter, der står over for en flytning.

 

Program

10.00 - 10.05: Velkomst ved Danske Regioner

10.05 - 11.05: Organisering af ibrugtagningsarbejdet

Erfaringer med organisering af ibrugtagningsarbejdet i forbindelse med indflytning i Nordfløjen på Rigshospitalet i september 2020. Hør hvordan arbejdet er varetaget så koordination, opgaveløsning og fremdrift er blevet sikret og hvordan samarbejdet imellem de mange forskellige aktører har fungeret i perioden før, under og efter indflytningen.

v / Vicedirektør Susanne Poulsen, Rigshospitalet

11.05 - 12.10: Patientflytning

Erfaringerne fra patientflytningen i forbindelse med indflytning i Nordfløjen på Rigshospitalet i september 2020. Til hjælp med afviklingen af patientflytningen havde vi det canadiske firma HCR. Hør om planlægning af rækkefølge, patientsikkerhed, covid-19, organisering og involvering, ressourcetræk, redskaber og afvikling, og ikke mindst de erfaringer vi gjorde undervejs både internt og i samarbejde med HCR.

v / Projektleder for Flytning Helle Eiberg Thorup og centerchefsygeplejerske Pernille Welinder, Neurocentret, Rigshospitalet

12.10 - 12.55: Hvis det er trænet, går det godt!

Hør om erfaringerne med at træning ofte gør forskellen på, om de nye arbejdsgange fungerer fra starten eller ej. Hør om vigtigheden af træning med voksdug, simulationstræning, øvelser i nye rammer og nye arbejdsgange. Der gives indsigt i overvejelserne omkring udvælgelse af hvad der skal trænes, hvilke træningsmetoder der fungerer bedst, hvem der skal involveres, og hvordan man bedst arbejder med den langsigtede planlægning af træningen.

v/ Uddannelsesansvarlig Mette Høy, Administrationen, Hospitalsenhed Midt og organisationskonsulent Sigrid Vest Arler, Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland12.55 -

13.00: Tak for i dag