Gå til indhold

Sygehuset som arbejdsplads

Det nye sygehus skal tilbyde diagnosticering, behandling og pleje af høj kvalitet. Det er derfor en forudsætning, at der sættes fokus på de ansattes trivsel, og på hvordan sygehuset bliver en attraktiv arbejdsplads

Det nye sygehus skal danne rammen for, at de ansatte oplever, at de kan løse deres arbejdsopgaver på et højt fagligt niveau og at jobindholdet er motiverende og udviklende. I planlægningen af sygehuset skal der tages højde for, at det fysiske arbejdsmiljø er optimalt. 


Når sygehuset planlægges, skal der sørges for, at de ansattes muligheder for at skabe sammenhænge mellem arbejdsliv og familieliv så vidt det er muligt tilgodeses. Derfor kan det overvejes, hvilke faciliteter, der stilles til rådighed, således at sygehuset bliver en familievenlig arbejdsplads. 


Principper om sygehuset som arbejdsplads:

  • Kommunikation til personale om forventninger, forandringer og byggeprocessen bør have en meget høj prioritet, så der opnås mest mulig tillid, tryghed og opbakning til projektet.
  • Personalet bør sikres medindflydelse og medbestemmelse i processen, og der bør i den forbindelse ske en klar forventningsafstemning i relation til, hvornår i processen og på hvilke forhold indflydelsen kan gøres gældende.
  • Der bør både i planlægningen og den senere lokalefordeling sættes plads af til læring, forskning, udvikling, koncentration, hvile og samvær.
  • Byggefaserne og de efterfølgende omflytninger bør tilrettelægges med mest muligt hensyn til personalet. Det fysiske arbejdsmiljø skal understøttes i form af en funktionel og sikker arbejdspladsindretning og forbedrede arbejdsgange. 
  • Medarbejdere skal have god adgang til at søge relevant information.