Gå til indhold

Patientoplevet kvalitet og sammenhæng

Et væsentligt omdrejningspunkt for investeringer i sygehusbyggeri og etablering af nye fysiske rammer er bedre fysiske forhold for patienter og pårørende, forbedring af den patientoplevede kvalitet og sikring af sammenhængende patientforløb

Patientoplevet kvalitet
De fysiske forhold og indretningen af sygehuset har stor betydning i forhold til den patientoplevede og den faglige kvalitet.

Patientoplevet sammenhæng 
Patientens vej gennem sygehuset skal være sammenhængende, den mest naturlige og den kortest mulige.

Principper for patientoplevet kvalitet og sammenhæng

  • Patienter og pårørende bør inddrages tidligt og løbende, så deres viden, forslag og ideer kan anvendes aktivt i processen.
  • Arkitekturen skal understøtte, at sygehuset virker åbent og tilgængeligt, med gode muligheder for at kunne orientere sig og med hensyn til særlige gruppers behov.
  • Ved tilrettelæggelsen af byggeriet bør der tages højde for den omkringliggende infrastruktur, herunder tilgængelighed med privat og offentlig transport, samt hensyn til de umiddelbare omgivelser og naboer.
  • Indretning af sygehuset bør understøtte kommunikation både mellem personale og mellem personale, patienter og pårørende, blandt andet ved hjælp af IT.