Gå til indhold

Faglig kvalitet og patientsikkerhed

Patientsikkerhed handler om at beskytte patienten mod skader eller risiko for skader i forbindelse med undersøgelse, behandling, rehabilitering og pleje i sundhedssektoren

Patientsikkerhed er relevant i forbindelse med en lang række forhold ved byggeri. Eksempelvis i forbindelse med indretning og størrelse af sengestuer og medicinrum, gulvbelægning, adgang til håndvaske og spritdispensere. Også i forbindelse med forsyningsvirksomheden til hospitalet, der bl.a. omfatter vand, varme, luft (ventilation) og affaldshåndtering. Indretning af køkken og skyllerum har også betydning for personalets arbejdsgange og håndtering og behandling af f.eks. madvarer.

Principper for faglig kvalitet og patientsikkerhed

  • Ved udarbejdelse af grundplanen bør placeringen af funktioner, afdelinger mv. på sygehuset understøtte skabelse af faglige miljøer, videndeling og læring
  • I overvejelser om lokalefordeling og -størrelser bør indgå både patientsikkerhedsmæssige og sundhedsfaglige hensyn og hensyn til patientens privatsfære og sociale behov
  • Indretningen af lokalerne skal – i videst muligt omfang – basere sig på eksisterende faglige standarder og vejledninger
  • Principper for patientsikkerhed bør ligge til grund for design af nye faciliteter og indkøb af udstyr, blandt andet ved at inddrage viden om risikostyring, den menneskelige faktor og forebyggelse af utilsigtede hændelser
  • Lokalerne bør indrettes med fokus på muligheden for at forbedre hygiejnen og undgå infektioner
  • Der bør i indretningen tages højde for, at informationsteknologi skal understøtte personalet i det kliniske arbejde og sikre, at dokumentation og registrering kan foregå så enkelt som muligt. Indretningen bør ske med opmærksomhed på eksisterende viden om og erfaringer med, hvordan lys, kunst, farver og grønne områder påvirker patienternes sundhed og velbefindende.

 

Læs mere: