Gå til indhold

Principper for godt sygehusbyggeri

Danske Regioner har sammen med regionerne formuleret en række principper for godt sygehusbyggeri. Principperne er både relativt overordnede og afspejler et her og nu billede af eksisterende litteratur og erfaringer fra ind- og udland

Principperne bør derfor følges af et overordnet bærende princip om en forpligtelse til at holde sig løbende orienteret om bedste praksis og evidensbaseret viden samt standarder.