Gå til indhold

Offentligt-privat samarbejde

Det bør i forberedelsesfasen for ethvert sygehusprojekt overvejes, om hele eller dele af projektet med fordel kan løses som offentligt-privat samarbejde. Samarbejdet kan spænde lige fra totalentreprise til offentligt-privat partnerskab.

Det er afgørende, at et eventuelt offentligt-privat samarbejde indledes så tidligt som muligt i processen, for dermed at opnå den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Et samarbejde med den private sektor kan have mange forskellige udformninger:

Kilde: Bech-Bruun for Region Midtjylland i "Indledende foranalyse vedrørende Masterplanen for sygehusene i Århus".

Størrelsesordnen af det offentligt-private samarbejde kan være meget forskellig, og kan omfatte hele sygehuset, mindre dele af sygehuset eller relaterede funktioner.

Sygehusbyggerier i England
Siden 1997 har der i England været en udbredt brug af OPP ved offentlige byggerier inden for sundhedssektoren. Den engelske variant hedder PFI og dækker over, at en privat part står for finansieringen, opførelsen og den efterfølgende vedligeholdelse af byggeriet, hvorefter den offentlige part organiserer og udfører produktionen på det pågældende sygehus.

Mindre handelsstrøg
I Holland har man på flere af byens sygehuse opført mindre handelsstrøg i indgangspartiet, eksempelvis på Medisch Centrum Leeuwarden. Der er eksempelvis et supermarked, frisørsalon, boghandel, blomsterhandel, tøjbutik, materialist og et apotek. Butikkerne er alle tænkt ind i opførelsen af indgangspartiet og er privat drevne.

Tech Trans – kommercialisering af forskning, ideer og opfindelser
I planlægningen af sygehuset kan det overvejes, hvorledes rammerne for at kunne arbejde systematisk og professionelt med at kommercialisere forskning, ideer og opfindelser fra sygehuset styrkes. En måde hvorpå dette kan ske, kan være at oprette et kontor for teknologioverførsel (tech trans). Et Tech Trans-kontor kan bidrage til at få omsat forskning og opfindelser til nye produkter eller til produktforbedringer, herunder identifikation af forskningsresultater og opfindelser med kommercielt potentiale og beskyttelse af sygehusets IPR (Intellectual Property Rights).

Oversigt over OPP
Regionerne har en række OPP-projekter i gang. Det drejer sig eksempelvis om nye psykiatriske sygehuse, dele af sygehusafdelinger og operationelle støttefunktioner, herunder energirenovering og parkeringshuse. 

Læs mere: