Gå til indhold

Indkøbsstrategi

Nyt effektivt sygehusbyggeri stiller store krav til anskaffelse af varer og materialer. Indkøb er derfor vigtigt i forbindelse med nyt sygehusbyggeri.

 

Der bør sikres, at udbud i forbindelse med sygehusbyggeri bliver foretaget professionelt og koordineret. Det betyder, at der skal dækkes en bred vifte af forskellige behov og krav inden for effektiv anskaffelse og drift. Behov og krav, som tager hensyn til alt fra effektiv rengøring og kantinedrift, over patientsikkerhed til effektivt energiforbrug på hospitalerne.


Indkøb skal struktureres hensigtsmæssigt ud fra et helhedssyn, hvor der bl.a. tages hensyn til pris og kvalitet (Total Cost of Ownership).


Læs mere:

Regionernes indkøbsstrategi (fra Danske Regioners hjemmeside)
Regionernes fremskrivningsmodeller (pdf)