Gå til indhold

Region Syddanmark

Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er til for borgerne Sundhedsvæsenet bidrager aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed forbedre borgernes sundhed Vores succes bygger på dialog, lighed og sammenhæng. Vi har fokus på rettidighed og kvalitet, og det bedste resultat opnås, når alle tager ansvar

Fakta om Region Syddanmark
 • Indbyggertal: 1.2 millioner.
 • Areal: 12.191 km2.
 • Antal kommuner: 22

For at understøtte denne vision har Regionsrådet i Region Syddanmark for sine 1,2 mio. borgere fastlagt den fremtidige sygehusstruktur for somatikken i Region Syddanmark, således at:

 • Der oprettes fire akutsygehuse med fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark placeret i Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa
 • Universitetshospitalet i Odense nybygges
 • Vejle Sygehus bliver specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling
 • Middelfart Sygehus bliver specialsygehus for rygbehandling
 • Friklinikken i Give fortsætter
 • Svendborg og Sønderborg Sygehus bliver til specialsygehus med modtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter samt planlagte behandlinger inden for det kirurgiske område
 • Grindsted Sygehus fortsætter indtil videre med modtagelse af akutte visiterede intern medicinske patienter samt planlagte behandlinger inden for det kirurgiske område
 • Tønder og Nyborg Sygehus omdannes til sammedagssygehus
 • Ærø Sygehus med medicinske sengeafsnit og beredskab til mindre kirurgiske procedurer under lokalbedøvelse samt hjemmefødsler
 • Sygehusene i Haderslev, Fredericia, Faaborg og Ringe sælges efterhånden som aktiviteterne flytter over på de øvrige sygehuse
I alt anvendes 8,9 mia. kr. til at modernisere og fremtidssikre sygehusvæsenet i Region Syddanmark. Beløbet er angivet i indeks 121,8.

For psykiatrien gælder:
 • Med henblik på at forbedre og moderniserer den stationære psykiatri ombygges eksisterende eller nybygges nye stationære afdelinger i Åbenrå, Esbjerg, Vejle, Odense og Middelfart. 
 • Frem til 2015 udbygges den ambulante psykiatri i regionen ved udbygning af de bestående lokalpsykiatrier og etablering af nye lokalpsykiatrier tæt på borgerne. Lokalpsykiatrierne er indgangsporten til psykiatrien.
 • Der etableres regionsdækkende retspsykiatri i Middelfart ved at udbygge den eksisterende retspsykiatri. Herved samles alle senge fra Hviding, Odense og Middelfart.
 • De psykiatriske afdelinger i Augustenborg og Haderslev samles i et nyt byggeri i Åbenrå i tilknytning til det somatiske sygehus og dets akutmodtagelse.
 • Ungesenge fra Kolding og Augustenborg samles i Åbenrå, mens alle børnesenge samles i Odense.
 • Psykiatrien i Esbjerg ombygges og udbygges således at afdelingen i Hviding flyttes til Esbjerg.
 • Psykiatrisk Afdeling i Kolding samles med afdelingen i Vejle i nybyggeri i Vejle.
 • Psykiatrien i Odense flyttes sammen med somatikken til nybyggeri ved universitetet.
 • Sygehusene i Haderslev, Augustenborg og Hviding sælges.