Gå til indhold

Region Sjælland

Region Sjælland dækker den største del af Sjælland fra Nykøbing Sjælland i nord til Gedser i syd, og fra Stevns i øst til Kalundborg i vest. Regionen Sjælland er både geografisk og befolkningsmæssigt den 4. største region.

Fakta om Region Sjælland

  • Indbyggertal: 835.000 (pr. oktober 2017)
  • Areal: 7.273 km2
  • Antal kommuner: 17

Regionen har syv somatiske sygehuse, heraf fire akutsygehuse. Derudover har regionen en række psykiatriske hospitaler og afdelinger, samt forskellige sociale tilbud.

Ny sygehusstruktur
I 2010 vedtog Regionsrådet en ny sygehusstruktur (for det somatiske område), som skal sikre:

  • Høj kvalitet i behandlingen
  • Nærhed til akutte og specialiserede tilbud
  • Mest muligt for pengene

Den nye sygehusstruktur betyder, at der skal være akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens universitetshospital, hvor al specialiseret behandling (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) samles. Sygehusene i Næstved og Roskilde skal være specialsygehuse med elektiv aktivitet.

I 2008 vedtog Region Sjælland en ny Psykiatriplan, der blandt andet skal sikre:

  • En styrkelse af distriktspsykiatrien, der fortsat skal udgøre omdrejningspunktet i patientbehandlingen
  • Den sengebaserede behandling samles i tre enheder med skadestuefunktioner, der skal være placeret i henholdsvis: Slagelse, Vordingborg og Roskilde

For at indfri målsætningen om at samle den sengebaserede behandling, er der bygget et helt nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse, der samler almenpsykiatrien og retspsykiatrien i Region Sjælland, herunder Sikringen.

Anlægsprojekter
Region Sjælland gennemfører flere store anlægsprojekter i disse år. Med støtte fra Kvalitetsfonden etableres Ny Fælles Akutmodtagelse i Slagelse (NFA), Psykiatrisygehus Slagelse (GAPS) og Projekt Universitetshospital Køge (USK).

Udover projekterne finansieret af Kvalitetsfonden, arbejder Region Sjælland med anlægsprojekter på henholdsvis Slagelse Sygehus og Nykøbing F. Sygehus.

Akutmodtagelse på Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, har det været nødvendigt at udvide sygehuset med blandt andet en akutafdeling i moderne rammer.

Byggeriet på ca. 11.000 m2 blev indviet 1. november 2013 og var det første byggeri støttet af Kvalitetsfonden, som blev færdigt.

Der er etableret akutmodtagelse og 50 sengepladser, lokaler til lægevagten, samt et hjerteafsnit med 20 pladser og et intensivafsnit med 15 pladser.

Kvalitetsfonden har finansieret projektet med 0,3 mia. kr. (pl09).

Nyt psykiatrisygehus i Slagelse
Det ny psykiatrisygehus i Slagelse der er det største af sin art i nyere tid i Danmark  er et innovativt og fremadrettet psykiatrisygehus, der understøtter psykiatribehandlingen og inddrager de nyeste behandlingsmetoder i de bygnings- og lokalemæssige løsninger.

Det samlede byggeri omfatter i alt 194 senge i almenpsykiatrien (114 patientstuer), retspsykiatrien (50 patientstuer) og sikringen (30 patientstuer), med tilhørende akutmodtagelse funktion, ambulatorium, forsknings- og undervisningsdel, samt etablering af ude- og parkeringsarealer.

Byggeriet på ca. 44.000 m2 blev indviet 24. august 2015

Kvalitetsfonden har finansieret projektet med 1,05 mia. kr. til byggeriet (pl09), hertil kommer Regionens egen finansiering med ca. 100 mio. kr. til elektronisk sikringsudstyr.

Universitetshospital i Køge
Som et led i gennemførslen af Region Sjællands sygehusplan skal der etableres et universitetshospital i Køge i forbindelse med det eksisterende Køge Sygehus.

Projekt Universitetshospital Køge skal rumme alle specialer i regionen og have al specialiseret behandling i regionen. Derudover bliver Projekt Universitetshospital Køge akutsygehus for ca. en tredjedel af regionens borgere.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2024, med successiv indflytning.

Kvalitetsfonden har givet midlertidigt tilsagn om 4 mia. kr. til byggeriet(pl09).

Udbygning af Slagelse Sygehus
Idet Slagelse Sygehus er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er sygehuset blevet  udvidet  med  pædiatri og gynækologi/obstetrik, der overføres fra Næstved Sygehus.

Der er opført  en tilbygning i sygehusets østlige ende på ca. 15.000 m2, til at rumme dette behov.

Bygningen er opført i umiddelbar nærhed til den nyopførte Akutafdeling. Derudover skal der ske en modernisering af visse ældre dele af sygehuset med ensengsstuer, således disse kan matche nutidens krav. Byggeriet der er gennemført som OPP-projekt var færdigt primo 2018 og indvies 17. april 2018

Modernisering/renovering af Nykøbing F. Sygehus
Idet Nykøbing F. Sygehuse er et af de fremtidige fire akutsygehuse i Region Sjælland, er det nødvendigt at modernisere og opgradere sygehuset til en tidssvarende standard.

Der er etableret en tilbygning til sygehuset, som rummer nye sengeafsnit, en kardiologisk afdeling, samt et intensivafsnit med 10 pladser.

Derudover er der sket en opgradering af de eksisterende sengepladser med ensengsstuer, en udvidelse af Akutafdelingen med blandt andet lægevagt og CT-skanner, samt  andre mindre tilpasninger.

Byggeriet forventes færdigt i foråret 2018 og indvies 13. april 2018.

Region Sjælland finansierer hele byggeriet på ca. 270 mio. kr.