Gå til indhold

Region Hovedstaden

Der bor knap 1,7 millioner mennesker i Region Hovedstaden. Det svarer til lidt mere end 30 procent af landets befolkning, og dermed er befolkningstætheden i regionen ca. fem gange højere end landsgennemsnittet.

Fakta om Region Hovedstaden 
 • Indbyggertal: 1,7 millioner
 • Areal: 2.561 km2
 • Antal kommuner: 29 

Region Hovedstadens hospitalsplan
Hospitals- og Psykiatriplan 2020, godkendt af regionsrådet i juni 2011, erstatter hospitals- og psykiatriplanerne fra 2007 og skaber grundlaget for det fremtidige hospitalsvæsen, der kan levere behandling af høj kvalitet.

HOPP 2020 samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder.
Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling.
 
HOPP 2020 forudsætter fusion af flere matrikler i regionen for at skabe en mere effektiv drift, hvor afdelinger er store nok til at sikre høj kvalitet og stærke faglige miljøer.
 
Kvalitetsfondsbyggeprojekter i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden bygger seks projekter for kvalitetsfondsmidler:
 • Det Nye Rigshospital – ny nordfløj mm
 • Nyt Hospital Bispebjerg – fusion af Frederiksberg og Bispebjerg Hospital
 • Nyt Hospital Nordsjælland - fusion af Frederikssund, Helsingør og Hillerød Hospital
 • Nyt Hospital Herlev – akutmodtagelse og kvinde-barn-center
 • Nyt Hospital Hvidovre - akutmodtagelse og kvinde-barn-center
 • Ny Retspsykiatri Sct. Hans – nybygning af retspsykiatrisk afdeling

Øvrige store anlægsprojekter i Region Hovedstaden 

 • Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Nyt Hospital Glostrup – neurorehabiliteringshus
 • Regional sterilcentral 1 på Rigshospitalet
 • Regional sterilcentral 2 på Herlev Hospital
 • BørneRiget
 • Hvidovre Hospital – renovering af tage og ventilationsanlæg
 • Herlev Hospital – ombygning af onkologisk ambulatorium
 • Gentofte Hospital – ombygning og renovering
Se her: Film om Region Hovedstadens byggeri