Gå til indhold

Region Hovedstaden

Der bor over 1,8 millioner mennesker i Region Hovedstaden. Det svarer til lidt mere end 30 procent af landets befolkning, og dermed er befolkningstætheden i regionen ca. fem gange højere end landsgennemsnittet.

Fakta om Region Hovedstaden 
 • Indbyggertal: 1,8 millioner
 • Areal: 2.561 km2
 • Antal kommuner: 29 

Region Hovedstadens hospitalsplan
Hospitalsplan 2025, der blev godkendt af regionsrådet i september 2019, udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden. Med hospitalsplanen blev fire prioriterede principper fastlagt, henholdsvis kvalitet, sammenhængende patientforløb, nærhed og effektivitet, og dermed blev der sat en retning for, hvordan hospitalsvæsenet i regionen skal udvikle sig de kommende år.

Implementering af tidligere hospitalsplaner har medført en samling af funktioner og etablering af større behandlingsenheder, og hospitalsstrukturen i regionen er således løbende blevet forberedt til de kommende hospitalsbyggerier. Store dele af Hospitalsplan 2025 er blevet gennemført, men en fuld realisering af planen afventer de nye hospitalsbyggerier og renoverende hospitaler, der vil give nye og moderne rammer til patienter, pårørende og personale.

Kvalitetsfondsbyggeprojekter i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden bygger seks projekter for kvalitetsfondsmidler:
 • Det Nye Rigshospital – ny nordfløj mm
 • Nyt Hospital Bispebjerg – fusion af Frederiksberg og Bispebjerg Hospital
 • Nyt Hospital Nordsjælland - fusion af Frederikssund, Helsingør og Hillerød Hospital
 • Nyt Hospital Herlev – akutmodtagelse og kvinde-barn-center
 • Nyt Hospital Hvidovre - akutmodtagelse og kvinde-barn-center
 • Ny Retspsykiatri Sct. Hans – nybygning af retspsykiatrisk afdeling

Øvrige store anlægsprojekter i Region Hovedstaden 

 • Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Nyt Hospital Glostrup – neurorehabiliteringshus
 • Regional sterilcentral 1 på Rigshospitalet
 • Regional sterilcentral 2 på Herlev Hospital
 • BørneRiget
 • Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)