Gå til indhold

Sygehuspartnerskab

Fornyelsesfonden, i dag Markedsmodningsfonden, og de fem regionale vækstfora har i fællesskab etableret et sygehuspartnerskab.

Partnerskabet støtter udviklingen af innovative sygehusprodukter og -services på indsatsområder, hvor der er særlig behov for og efterspørgsel efter nye løsninger.

Det bidrager til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale. Udvikling, standardisering og markedsmodning af moderne danske sygehus- og sundhedsløsninger er i fokus.

Fondens bestyrelse har afsat 50 millioner kroner, og de fem regionsråd har hver afsat 10 millioner kroner til medfinansiering af projekter i regi af partnerskabet. Parterne har nedsat en fælles styregruppe, der indstiller indsatsområder, ansøgningsrunder og projekter til endelig godkendelse i Fornyelsesfondens bestyrelse. Midlerne er blevet udloddet i løbet af 2012 og 2013.

Forud for arbejdets igangsættelse har det været drøftet med repræsentanter fra regionerne, hvordan efterspørgselselementet i partnerskabet kan styrkes. Derfor har det bl.a. været intentionen, at viden fra arbejdet med pejlemærkerne for videndeling i sygehusbyggerierne har indgået.

Læs mere om alle Sygehuspartnerskabets projekter her.