Gå til indhold

Mock-up 1-sengsstue med bad

Region Hovedstadens Psykiatri, psykiatri

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt for at illustrere arbejdet med at fokusere både på personalets sikkerhed og patientens oplevelse. Der er særligt fokus på sikringen af selvmordstruede patienter.

Overordnet beskrivelse: 

På dette indledende stadium er der etableret en 1:1-model til kvalificering af projektet. De løsninger, der udvikles, og tankerne bag dem, skal benyttes i Region Hovedstadens Psykiatri fremover. Modellen tænkes desuden at kunne bruges som referencerum i projekterings- og byggefasen.

Indretning:

Sengestuer indrettes, så der er gode lys-, lyd- og luftforhold for at sikre en god patientoplevelse og for at fremme behandlingen. Generelt forsøges det at give patienten en grad af selvbestemmelse ved f.eks. at give mulighed for at lys, varme m.v. kan justeres i et begrænset interval efter personlige præferencer. Modellen har været brugt til at tænke hygiejne og rengøring ind i udformningen: En hygiejnesygeplejerske og en servicecontroller har deltaget i valg af materialer, indretning og udformning.

Region Hovedstadens Psykiatri

Mock-up 1-sengsstue med bad

Byggeritype: Nybyg
Projektstade: Opført mellem 2015 og 2017
Region: Hovedstaden
Adresseoplysninger: Region Hovedstadens Psykiatri
Kristineberg 3 2100 København Ø
Kontakt: Region Hovedstadens Psykiatri, Projekt- og driftsafdelingen, Kristineberg 3, 2100 København Ø., Caroline Hansen, caroline.hansen@regionh.dk
Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri´s Administrative retningslinjer for byggeri kan findes på følgende side

Mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Illustration (Se større billede)
Mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Illustration (Se større billede)
Knagerække på mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Illustration (Se større billede)
Tøjknager til mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Illustration (Se større billede)
Badeværelse på mock-up én-sengsstue på Region Hovedstadens Psykiatri
Illustration (Se større billede)
Badeværelse på mock-up én-sengsstue på Region Hovedstadens Psykiatri
Illustration (Se større billede)
Mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Illustration (Se større billede)
Snittegning af mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Opstalter og snit (Se større billede)
Snittegning af mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Opstalter og snit (Se større billede)
Oversigtstegning af mock-up én-sengsstuer med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af mock-up én-sengsstue med bad på Region Hovedstadens Psykiatri
Plantegning (Se større billede)
Mock-up 1-sengsstue med bad

Tematisk beskrivelse

På hvert afsnit laves enkelte stuer, der indrettes til handicappede og bariatriske patienter. Badeværelse og stue indrettes altså efter gældende normer, dog stadig med hensyn til selvmordstruede patienter, dvs. at arealet er større og der er mulighed for at opsætte f.eks. handicapstøtter m.v. De viste tegninger og de efterfølgende beskrivelser omhandler en standard stue.

Lavest muligt lydniveau i det akustiske miljø er et fokuspunkt: støj fra installationer og udstyr reduceres mest muligt. Gummigulve vælges pga. gode egenskaber mht. at reducere trinstøj og der opsættes akustiklofter i stuerne for at dæmpe efterklangstiden.

Disse emner har været genstand for særlig opmærksomhed i forhold til pati-entoplevelse, tilgængelighed og selvmordsforebyggelse – detaljerede oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen

 • Seng
 • Døre
 • Lysarmaturer
 • Gulv, loft og vægge
 • Inventar – skabe, borde og bænke
 • Vinduer – glas og rammer
 • Sanitet og armaturer – toilet, håndvask, bruser
 • Aptering badeværelse – dispensere, holdere, kroge, spejl

Projektet er på planlægningsstadiet: Størstedelen af væggene er hvide og der arbejdes med evt. en farvet væg der passer med gulvets farve. Møbler laves i et andet materiale for at skabe en kontrast til de øvrige overflader.

Der er i projektet særligt fokus på sikkerheden for selvmordstruede patienter.

Patienter:

 • Der er et stort fokus på at patienter med udadreagerende og selvskadende adfærd har få muligheder for at komme til skade. Ledninger og rør føres skjult, der er få skarpe kanter og ingen løse metaldele, diverse armaturer monteres planforsænket med overfladerne og øvrige ligaturpunkter udformes, så det er svært at fastgøre en ligatur (ligaturpunkt: Punkt, hvor der kan fastgøres en ligatur, dvs. en genstand, der er egnet til at hænge sig i).
 • Døre til badeværelset kan ikke låses og døren til sengestuen er en dobbeltfløjet dør, hvor dørbladene åbner hhv. ud på gangen og ind i stuen.
 • Der er fokus på hensynsfuld overvågning af patienten og der etableres derfor et vindue i døren, så personalet kan kigge til patienten uden at de forstyrres om natten. Dette kombineres med en dynamisk belysning, der giver et rødt lys som patienten kan sove i.

Personalet:

 • For at mindske personalets risiko for skader udformes bordkanter m.v. med buede kanter. Løst inventar som f.eks. stole, borde, hylder m.v. fastmonteres til væg og gulv og kan ikke benyttes som kasteskyts.
 • Skabe placeres i en niche og der monteres hylder over den plade der udgør et skrivebord for at forbedre oversigtsforholdene og fjerne potentielle gemmesteder. Væggen mod gangen vinkles, så der hele tiden er gode oversigtsforhold på gangen.

Der etableres mekanisk ventilation i sengestuer og bad, da god luftkvalitet er vigtig. Patienten har i nogen grad medbestemmelse i reguleringen af ventilationen i sengestuen. På badeværelset laves den mekaniske udsugning fugt- og lysstyret. Der etableres gulvvarme i både badeværelse og sengestue. På badeværelset er dette med til sikre at gulvet tørrer hurtigere og faldulykker reduceres, da en stor del af gulvet bliver vådt pga. fravalg af bruseforhæng.

Der er valgt vinylgulv på badeværelset og et gummigulv i sengestuen, skabe føres helt til loft eller afsluttes med en skrå overkant for at undgå opmagasinering, samt for at forenkle rengøringen. Alle produkter udformes, så der er færrest mulige skidtsamlere og spidse vinkler. Håndvasken er placeret tættest på badeværelsesdøren for at sikre nem ad-gang fra stuen.

Ingen særlige tiltag.

Store vinduer (personsikkerhedsglas og sikringsniveau P2A og P6B for hhv. almenpsykiatri og retspsykiatri) og skrå lofter sikrer mest muligt dagslys på sengestuerne, og der fastmonteres en bænk samt et bord tæt på vinduerne. Udsigt til gårdhave eller omkringliggende arealer prioriteres i den videre projektering under hensyntagen til risikoen for, at patienter beskues udefra. Patienter skal selv have mulighed for selv at justere lysindfaldet.

Bærende konstruktioner placeres i ydervægge og der benyttes en søjle-ramme-konstruktion. De tekniske installationer placeres så planløsningen nemt kan ændres. Antallet af rumtyper begrænses og der arbejdes med generelle rumstørrelser som er multifunktionelle for at øge anvendelsesmulighederne. Sengeafsnit indrettes, så de kan bruges som både åbne og lukkede afsnit.